Tulosta

Insuliininpuutosdiabetes, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
1.3.2016

Alkuperäinen suositus

  • Käypä hoito -johtoryhmän päätös aiheen hyväksymisestä: 22.6.2014
  • Suositustyö aloitettu: 26.2.2016

Käypä hoito -suositus valmistuu noin kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta.