Tulosta

Hampaan paikkaushoito, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
24.8.2016

Alkuperäinen suositus

  • Duodecimin verkostovaliokunnan päätös aiheen hyväksymisestä: 15.3.2016
  • Suositustyö aloitettu: 12.8.2016

Käypä hoito -suositus valmistuu noin kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta.