Tulosta

Ahdistuneisuushäiriön hoito, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
2.2.2017

Alkuperäinen suositus

  • Duodecimin verkostovaliokunnan päätös aiheen hyväksymisestä: 16.3.2016
  • Suositustyö aloitettu: 2.2.2017

Käypä hoito -suositus valmistuu noin kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta.