Tulosta


Sosiaalityön päivystys

Lisätietoa aiheesta
22.6.2009
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Sosiaalityön konsultaatio

Kiireellistä selvittämistä vaativat:

Virka-aikana yksikön sosiaalityöntekijän tavoittaa puhelimitse ks. yhteystiedot «http://www.pshp.fi/default.aspx?nodeid=10016&contentlan=1»1, «http://www.tek.sis.tays.fi/Puhelinluettelo/PDF/sostyöntekijät.pdf»2 (Tays:n intra)

Virka-ajan ulkopuolella ks. sosiaalityön päivystys, linkit: «http://www.sis.tays.fi/ohjeet/sosiaalityo/index.htm - sosiaalityön_konsultaatio#sosiaalityön_k»3, «http://www.sis.tays.fi/ohjeet/sosiaalityo/index.htm - lastensuojeluakoskevatohjeet#lastensuoje»4, «http://www.sis.tays.fi/ohjeet/sosiaalityo/index.htm - Paussi#Paussi»5, «http://www.sis.tays.fi/ohjeet/sosiaalityo/index.htm - kuntien_sosiaalipäivystystiedot#kuntien_»6, «http://www.sis.tays.fi/ohjeet/sosiaalityo/index.htm - päivystävät_suojakodit#päivystävät_suoja»7, «http://www.sis.tays.fi/ohjeet/sosiaalityo/index.htm - omaishoitajan_sairastuessa#omaishoitajan»8 (Tays:n intra)

Lastensuojelua koskevat ohjeet

Vuoden 2008 alusta astui voimaan uusi lastensuojelulaki. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kannalta oleellisin muutos koskee 25§:n ilmoitusvelvollisuutta, jonka mukaan työntekijät " ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä." Käytännössä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen riittää siis henkilökunnan arvio, että lapsen tai nuoren kohdalla tulisi selvittää lastensuojelun tarve. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa henkilöstöön kuuluva. Lastensuojeluilmoitus tehdään lapsen kotikunnan sosiaalitoimeen. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai kirjallisesti. Päivystysaikana kiireellisessä tilanteessa lastensuojeluilmoitus tehdään puhelimitse sosiaalipäivystykseen «http://www.sis.tays.fi/ohjeet/sosiaalityo/index.htm - Paussi#Paussi»5, «http://www.sis.tays.fi/ohjeet/sosiaalityo/index.htm - kuntien_sosiaalipäivystystiedot#kuntien_»6,).

Lapsen pahoinpitelyepäily «http://www.sis.tays.fi/ohjeet/bc/index.htm»9 (Tays:n intra)

Alaikäinen päihteitä käyttänyt «http://www.sis.tays.fi/yksikot/kiru/menettelytapaohjeet/Alaikäinen päihteitä käyttävä nuori.doc»10 (Tays:n intra)

Lastensuojeluilmoitus «http://www.sosiaaliportti.fi/File/f151a09f-1892-4ff3-8c6e-9ed90433f220/Lastsuojilm_ilmoitusosa.pdf»11

Sosiaaliasema Paussi

Virka-ajan ulkopuolella Tampereen kaupungin sosiaalipäivystystä hoitaa Sosiaaliasema Paussi «http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/paivystys/paussi.html»12.

Paussin sosiaalityöntekijät auttavat tamperelaisia asiakkaita

Paussin sosiaalipäivystys p. 03-5657 7327/ 0500-625 990/ fax. 03-5657 7324

Viranomaisnumero p. 050-528 7364 (Ei saa antaa asiakkaille!)

Avoinna Ma-Pe klo 8–11 ja 16–24

La klo 00–24 (24h)

Su klo 00–24 (24h)

Sorinkatu 12 D (poliisitalo), 33100 Tampere, e-mail: paussi@tampere.fi

Paussissa hoidetaan myös alueellinen lastensuojelun päivystys, johon kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Vesilahti, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski, Akaa, Ylöjärvi sekä vuoden 2009 alusta Orivesi ja Kuru osana Ylöjärveä. Näiden kuntien osalta kiireellisissä lastensuojeluasioissa otetaan yhteys Paussiin. Muiden kuntien osalta sosiaalipäivystystilanteiden hoitamisesta on kuntakohtaisia ratkaisuja, ks. «http://www.sis.tays.fi/ohjeet/sosiaalityo/index.htm - kuntien_sosiaalipäivystystiedot#kuntien_»6 (Tays:n intra).

Kuntien sosiaalipäivystystiedot

Tampere,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Vesilahti, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski, Akaa, Ylöjärvi sekä vuoden 2009 alusta Orivesi ja Kuru osana Ylöjärveä ks. kohta Sosiaaliasema Paussi.

Muiden kuntien osalta kiireellisissä asioissa (esim. lastensuojelu) sosiaalipäivystykseen saa yhteyden hätäkeskuksen p.112 kautta arki-iltaisin ja öisin sekä viikonloppuisin.

Päivystävät suojakodit ja turvatalot

Tampereen ensi- ja turvakoti

Kotisivut «http://www.ensiturvary-tre.net/»13, puhelin (03) 3143 4840 (24 h), Mutkakatu 38 B «http://www.tampere.fi/ytoteto/kartta/map.php?%20x=2489498&y=6822073&px=2.0&txt=Mutkakatu%2038%20B&kieli=suomi»14, 33500 Tampere

Äiti voi tulla ensikotiin odotusaikana tai pienen vauvan kanssa, tarvittaessa myös isä voi asua ensikodissa. Ensikodissa tuetaan vauvan ja vanhemman suhdetta ja opetellaan arkielämästä ja vauvan hoidosta selviytymistä kädestä pitäen.

Turvakoti on tarkoitettu perheväkivallan kohteeksi tai sille uhanalaiseksi joutuneelle perheenjäsenelle. Asiakasta autetaan selviytymään vaikeasta elämäntilanteesta. Turvakoti on avoinna ympäri vuorokauden.

SPR:n Nuorten turvatalo

Kotisivut «http://www.redcross.fi/apuajatukea/nuortenturvatalot/talosivut/tampere/fi_FI/index/»15, e-mail turvatalo.tampere@redcross.fi, puhelin (03) 211 0205, Keskustori 7 A 5 (3 krs.) «http://www.tampere.fi/ytoteto/kartta/map.php?%20x=2487438&y=6821051&px=2.0&txt=Keskustori%207%20A%205%20(3.%20krs)&kieli=suomi»16, 33100 Tampere, Päivystys klo 17 - 10

Nuori voi tulla SPR:n Nuorten turvataloon silloin kun elämäntilanne on sekaisin, kotona on hankaluuksia tai nuori tarvitsee turvallista yösijaa.

Naisten suojakoti

Kotisivut «http://www.naistensuojakoti.fi/»17, puhelin (03) 3140 0400 (24 h), Terhokuja 5 «http://www.tampere.fi/ytoteto/kartta/map.php?%20x=2486905&y=6815894&px=2.0&txt=Terhokuja%205&kieli=suomi»18, 33840 Tampere, Sosiaalityöntekijä puh. (03) 3140 0412, Naisten suojakoti tarjoaa päihdehuollollisia ja esim. perhekriiseihin liittyviä asumispalveluja tamperelaisille naisille ja heidän perheilleen. Toiminnalla pyritään asiakkaan kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen.

Naisten suojakoti tarjoaa tilapäistä asumispalvelua naisille perheväkivallan, päihderiippuvuuden, asunnottomuuden, mielenterveysongelman tai muun kriisin kohdatessa. Naisten suojakoti päivystää 24 h/vrk.

Tampereen ensisuoja ja kuntoutumiskoti

puhelin (03) 5657 7338, Hatanpään valtatie 19 «http://www.tampere.fi/ytoteto/kartta/map.php?%20x=2487895&y=6820233&px=2.0&txt=Hatanpään%20valtatie%2019&kieli=suomi»19, 33100 Tampere, Aukioloajat läpi vuorokauden (24 h/vrk)

Ensisuoja–osastolla on kriisimajoitusta tamperelaisille naisille ja miehille. Mikäli ensisuoja-osastolla on tilaa, voi vieraspaikkakuntalainen yöpyä maksimissaan yhden yön ensisuojassa. Vieraspaikkakuntalaisten kohdalla tulee ensiavusta olla ensin yhteydessä ensisuojaan paikkatilanteen selvittämiseksi.,Osastolla on ympärivuorokautinen päivystys ja valvonta.

Päiväperho

puhelin (03) 5657 3784, puhelin kriisiosastolle (24h): 040 801 6632, Rauhanniementie 21 «http://www.tampere.fi/ytoteto/kartta/map.php?%20x=2488522&y=6822778&px=2.0&txt=Rauhaniementie%2021&kieli=suomi»20, 33180 Tampere, Aukioloajat ma, ti, pe klo 10 - 14, ke klo 10 - 18, to suljettu

Päiväperho auttaa päihdeongelmaisia raskaana olevia tai pienten lasten perheitä. ,Asiakas voi itse ottaa yhteyttä puhelimitse, kriisiosaston puhelin (040 801 6632) toimii läpi vuorokauden. ,Paikan päälle voi tulla aukioloaikoina ilman ajanvarausta.

Omaishoitajan sairastuessa

Mikäli aikuisen yli 18-vuotiaan henkilön omaishoitaja sairastuu äkillisesti ja joutuu ensiapuun tai sairaalahoitoon, ja tarvitaan ulkopuolista apua, on Tampereen kaupungilla sopimus akuuttitilanteisiin Suvantopuiston Hoivahotellin ja Ylisen hoiva- ja kuntoutuspalveluiden kanssa.

Suvantopuiston Hoivahotelli

Näsilinnankatu 46 B 2krs., 33200 Tampere. p. 0400–638 930 (joka päivä klo 8-21)

Päivystyspuhelin (24h) 050–527 3222

Ylisen hoiva- ja kuntoutuspalvelut

Kuruntie 980, 34130 Ylinen. p. (03) 2816 243 / osasto C:n kanslia (24h)

Alaikäisten lasten ja nuorten osalta, jotka ovat omaishoidon piirissä, on Tampereen kaupunki tehnyt sopimuksen Ylisen hoiva- ja kuntoutuspalvelujen kanssa.

p. (03) 2816 244 / osasto AB:n kanslia (24h)