Suositukset aakkosissa


= Uusi tai merkittävästi päivitetty
= Suppeammin päivitetty

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Takaisin sisällysluetteloon »

1. Depressio
Masennus on keskeinen kansanterveysongelma, josta kärsii noin 5 prosenttia suomalaisista. Keskeisiä hoitomuotoja ovat masennuslääkkeet ja vaikuttaviksi osoitetut psykoterapiat. Perus- ja työterveyshuollolla on keskeinen rooli niin depression tunnistamisessa kuin hoidossa.
Viimeisin päivityspvm: 11.10.2013
1. julkaisupvm: 10.3.2004
PDF Tiivistelmä Luentomateriaali1 Potilaalle
2. Diabeetikon jalkaongelmat
Diabetekseen liittyvät jalkaongelmat (esimerkiksi haavat ja amputaatiot) ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma ja sairauskulujen aiheuttaja. Noin puolet nilkan yläpuolisista amputaatioista tehdään Suomessa diabeetikoille.
1. julkaisupvm: 29.6.2009
PDF Tiivistelmä Potilaalle Potilaalle PDF
3. Diabeettinen nefropatia
Noin 20-30 prosentilla tyypin 1 diabeetikoista havaitaan mikroalbuminuriaa (virtsaan alkaa erittyä hiukan valkuaista) taudin kestettyä 15 vuotta. Tyypin 2 diabetesta sairastavilla mikroalbuminuriaa esiintyy yleisesti jo taudin toteamisen aikaan. Pitkäkestoinen, eri riskitekijöihin kohdistuva kokonaisvaltainen intensiivinen hoito ehkäisee nefropatian etenemistä.
1. julkaisupvm: 24.9.2007
PDF Tiivistelmä Potilaalle
4. Diabeettinen retinopatia
Yli puoli miljoonaa suomalaista sairastaa diabetesta, ja määrä lisääntyy nopeasti. Diabeteksen hyvä hoitotasapaino on paras keino ehkäistä retinopatian (silmän verkkokalvosairauden) syntyä. Oikein ajoitettu hoito vähentää näön heikkenemisen vaaraa.
1. julkaisupvm: 12.6.2006
PDF Tiivistelmä Verkkokurssi Potilaalle
5. Diabetes
Diabetesta sairastaa jo yli puoli miljoonaa suomalaista ja määrä on lisääntymässä nopeasti myös nuorempien ikäluokkien keskuudessa. Diabeteksen hoidon tavoitteena on ehkäistä lisäsairauksia ja taata potilaan oireettomuus sekä hyvä elämänlaatu. Omahoidolla on diabeteksen hoidossa keskeinen rooli.
Viimeisin päivityspvm: 12.9.2013
1. julkaisupvm: 17.5.2007
PDF Tiivistelmä Luentomateriaali1 Potilaalle Potilaalle PDF
6. Downin oireyhtymä
Downin oireyhtymä on yleisin kehitysvammaisuuden geneettinen syy. Se johtuu noin 95 prosentissa tapauksista ylimääräisestä kromosomista 21 hedelmöityneessä munasolussa. Downin oireyhtymään liittyy hyvin eritasoisia kehityshäiriöitä. Lapsen kehitys on yksilöllistä, ja kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti.
Viimeisin päivityspvm: 23.12.2010
1. julkaisupvm: 21.10.2004
PDF Tiivistelmä Potilaalle Potilaalle PDF
7. Dyslipidemiat
Dyslipidemioiden (veren rasva-arvojen) hoidolla pyritään ehkäisemään valtimosairauksia. Hoito perustuu aina elämäntapamuutoksiin: terveellinen ravinto, säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus, liiallisen stressin välttäminen ja riittävä lepo ja uni sekä ylipainoisilla laihduttaminen. Jos elämäntapamuutokset eivät riitä, lääkehoitoa tarvitaan rinnalle, tavanomaisimmin statiineja.
Viimeisin päivityspvm: 8.4.2013
1. julkaisupvm: 5.8.2004
PDF Tiivistelmä Luentomateriaali1 Luentomateriaali2 Luentomateriaali3 Potilaalle Potilaalle PDF
Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.