Haku Haku

Palaa sivulle
Hakutulokset

Hakutulokset

Keskeiset hoitosuositukset (2)
Hoitosuositus pohjautuu Euroopan elvytysneuvoston elvytyssuosituksiin, jotka päivitettiin lokakuussa 2015. Tavoitteena on taata tehokas ja laadukas peruselvytys eli painelu-puhalluselvytys ja mahdollisimman varhainen defibrillaatio neuvovalla laitteella sekä hoitolaitoksissa että muualla.
Potilasversio: suomeksi
Jokaisen vastasyntyneen vointi tulee arvioida heti syntymän jälkeen, ja elvytys on tarvittaessa aloitettava viivyttelemättä. Vastasyntyneen elvytykseen kuuluvat stimuloinnin lisäksi hengityksen avustaminen sekä paineluelvytys ja muu verenkierron tukihoito.
Toissijaiset hoitosuositukset (3)
Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia (veritulppa) syntyvät samalla mekanismilla: tukos aiheutuu suonen seinämän vauriosta, veren hidastuneesta virtauksesta ja lisääntyneestä tukosalttiudesta.Suuri osa syvistä laskimotukoksista on ehkäistävissä.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Siedätyshoito on pistoksina tai kielen alle laitettavina tabletteina annettavaa pitkäaikaista hoitoa, jolla pyritään kasvattamaan elimistön sietokykyä allergiaa aiheuttavaa ainetta kohtaan. Näin allergiaa sairastavan oireet vähenevät, hän tarvitsee vähemmän lääkkeitä ja hänen elämänlaatunsa paranee.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
ST-nousuinfarkti on yleisin sydäninfarkti. Soita hätänumeroon 112 heti, jos ilmaantuu äkillinen voimakas rintakipu, kova hengenahdistus tai tajunnanmenetys.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Näytönastekatsaukset (47)
Päivittäinen, systemaattinen vieroitusedellytysten arviointi ilmeisesti lyhentää hengityslaitehoidon kestoa.
ARDS:ään liittyvässä hengitysvajauksessa kertahengitystilavuuden rajoittaminen alle 7 ml/kg:aan sekä sisäänhengitystiepaineen rajoittaminen alle 30 cmHO:een ilmeisesti pienentää kuolleisuutta.
Hyperkapnia saattaa olla hyvin siedetty kertahengitystilavuutta ja/tai painetta rajoittavan ventilaation aikana, mutta itsenäisenä tekijänä tutkimusnäyttö puuttuu.
Paine-tilavuuskäyrän määrittäminen optimaalisen PEEP-tason löytämiseksi saattaa olla hyödyllistä hengityslaitehoitoon liittyvän lisävaurioitumisen ehkäisyssä yhdistettynä matalaan kertahengitystilavuuteen ALI/ARDS-potilailla.
Rekrytointitoimenpiteet saattavat parantaa ohimenevästi happeutumista alveolitason kaasujenvaihtohäiriössä.
Näytä lisää
Muut (12)
Näytä lisää