Haku Haku

Palaa sivulle
Hakutulokset

Hakutulokset

Keskeiset hoitosuositukset (2)
Astma on pitkäaikainen keuhkosairaus, jonka tavallisimpia oireita ovat yskä, limaneritys, hengenahdistus ja hengityksen vinkuminen. Astmaoireet ovat usein vaihtelevia ja joskus kohtausmaisia.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Monia sairauksia tai oireita voidaan hoitaa itselääkityksellä. Itsehoitolääkkeinä käytettäviä kipulääkkeitä tulee käyttää vain lyhytaikaisesti.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Toissijaiset hoitosuositukset (22)
Polvi- ja lonkkanivelrikon tärkeimmät vaaratekijät ovat lihavuus, nivelvammat ja raskas fyysinen työ. Nivelrikon lääkehoito on oireita lievittävää.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Diabetesta sairastaa jo yli puoli miljoonaa suomalaista ja määrä on lisääntymässä nopeasti myös nuorempien ikäluokkien keskuudessa. Diabeteksen hoidon tavoitteena on ehkäistä lisäsairauksia ja taata potilaan oireettomuus sekä hyvä elämänlaatu.
Potilasversio: suomeksi
Purentaelimistön kiputiloista ja toimintahäiriöistä tavallisimpia ovat leukanivelen äänet, leukanivelten tai purentalihasten kipu, suun rajoittunut avaaminen ja alaleuan liikehäiriöt. TMD-vaivat ovat yleisiä ja hammassäryn jälkeen tavallisin pään alueen kiputila, jonka takia potilas hakeutuu hoitoon.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Unettomuus on yleinen ongelma, joka vaatii hoitoa. Pitkittyessään unettomuus lisää monien sairauksien ja tapaturmien riskiä, heikentää toimintakykyä ja huonontaa elämänlaatua.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Atooppinen ekseema (atooppinen ihottuma, atooppinen dermatiitti, atooppinen taiveihottuma, taiveihottuma, maitorupi) on yleinen, krooninen, kutinaa aiheuttava, tulehduksellinen ihosairaus. Hoidon kulmakivenä on omahoito.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Näytä lisää
Näytönastekatsaukset (39)
Itsehoidon ohjauksella ei liene vaikutusta perusterveydenhuollon lääkärikäynteihin polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla.
Ohjattu omahoito, erityisesti kirjallisine ohjeineen, vähentää aikuisten astman pahenemisvaiheiden sairaalahoidon tarvetta.
Kouluttamalla potilaita omahoitoon ja -seurantaan on mahdollista parantaa diabeetikoiden sokeritasapainoa varsinkin lapsilla.
Verensokerin kotiseuranta saattaa auttaa parantamaan sokeritasapainoa ja elämän ennustetta ruokavalio- ja tablettihoitoisessa tyypin 2 diabeteksessa.
Ryhmähoito näyttää olevan tehokkaampaa elintapainterventioissa kuin yksilöhoito ja yhtä tehokasta kuin tiedon lisäämiseen perustuva ja omahoitoa korostava hoito.
Näytä lisää
Muut (18)
Näytä lisää