Haku Haku

Palaa sivulle
Hakutulokset

Hakutulokset

Keskeiset hoitosuositukset (2)
Astma on pitkäaikainen keuhkosairaus, jonka tavallisimpia oireita ovat yskä, limaneritys, hengenahdistus ja hengityksen vinkuminen. Astmaoireet ovat usein vaihtelevia ja joskus kohtausmaisia.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Monia sairauksia tai oireita voidaan hoitaa itselääkityksellä. Itsehoitolääkkeinä käytettäviä kipulääkkeitä tulee käyttää vain lyhytaikaisesti.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Toissijaiset hoitosuositukset (19)
Polvi- ja lonkkanivelrikon tärkeimmät vaaratekijät ovat lihavuus, nivelvammat ja raskas fyysinen työ. Nivelrikon lääkehoito on oireita lievittävää.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Diabetesta sairastaa jo yli puoli miljoonaa suomalaista ja määrä on lisääntymässä nopeasti myös nuorempien ikäluokkien keskuudessa. Diabeteksen hoidon tavoitteena on ehkäistä lisäsairauksia ja taata potilaan oireettomuus sekä hyvä elämänlaatu.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Purentaelimistön kiputiloista ja toimintahäiriöistä tavallisimpia ovat leukanivelen äänet, leukanivelten tai purentalihasten kipu, suun rajoittunut avaaminen ja alaleuan liikehäiriöt. TMD-vaivat ovat yleisiä ja hammassäryn jälkeen tavallisin pään alueen kiputila, jonka takia potilas hakeutuu hoitoon.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Unettomuus on yleinen ongelma, joka vaatii hoitoa. Pitkittyessään unettomuus lisää monien sairauksien ja tapaturmien riskiä, heikentää toimintakykyä ja huonontaa elämänlaatua.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Atooppinen ekseema (atooppinen ihottuma, atooppinen dermatiitti, atooppinen taiveihottuma, taiveihottuma, maitorupi) on yleinen, krooninen, kutinaa aiheuttava, tulehduksellinen ihosairaus. Hoidon kulmakivenä on omahoito.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Näytä lisää
Näytönastekatsaukset (39)
Tutkimusten perusteella itsehoitoyskänlääkkeillä ei ilmeisesti ole merkittävää tehoa akuutin yskän oireisiin. Lääkitystä käytettäessä on tärkeää ottaa huomioon mahdolliset haittavaikutukset.
Erityyppisten itsehoito-ohjelmien (kirjallinen materiaali, video, internet) välillä ei liene tällä hetkellä systemaattisia eroja, mutta internetohjelmien laadun kehittyessä eroja saattaa tulla internetohjelmien hyväksi.
Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli lievittävät satunnaisen tai episodisen jännityspäänsäryn oireita itsehoidossa käytettävinä annoksina.
Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli lievittävät migreenipäänsärkyä itsehoidossa käytettyinä kerta-annoksina.
Parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet lievittävät itsehoidossa käytettyinä annoksina viisaudenhampaan poiston jälkeistä kipua.
Näytä lisää
Muut (17)
Näytä lisää