Haku Haku

Palaa sivulle
Hakutulokset

Hakutulokset

Keskeiset hoitosuositukset (1)
Yleisimmät etenevät muistisairaudet ovat Alzheimerin tauti, aivoverenkiertosairaudet, Lewyn kappale -tauti ja Parkinsonin taudin muistisairaus sekä otsa-ohimolohkorappeumat. Suomessa ilmaantuu vuosittain uusia dementian asteisia muistisairaustapauksia noin 13 000.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Toissijaiset hoitosuositukset (18)
Obstruktiivinen uniapnea tarkoittaa hengitysilmavirtauksen rajoittumista tai estymistä, joka johtuu ylähengitysteiden ahtautumisesta unen aikana. Hoitokeinoja ovat elämäntapahoidot, uniapneakisko, CPAP-hoito tai leikkaus.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Aivovammapotilas on tutkittava nopeasti ja huolellisesti. Häntä on tarkkailtava ja löydökset tulee kirjata aluksi tunnin välein.
Niskan ja hartioiden kipu on yleinen vaiva. Niskasairauksien riskitekijöitä ovat useat työn fyysiset kuormitustekijät, ikä, naissukupuoli ja ylipaino.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Masennus on keskeinen kansanterveysongelma, josta kärsii noin 5 prosenttia suomalaisista. Keskeisiä hoitomuotoja ovat masennuslääkkeet ja vaikuttaviksi osoitetut psykoterapiat.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Skitsofrenia on vakava, monimuotoinen psyykkinen sairaus, jonka ennustetta voidaan parantaa varhaisella tunnistamisella ja varhain aloitetulla hoidolla. Skitsofrenian hoito perustuu pitkäjänteiseen, luottamukselliseen hoitosuhteeseen, psykoosilääkitykseen sekä psykososiaalisiin hoito- ja kuntoutustoimenpiteisiin.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Näytä lisää
Näytönastekatsaukset (34)
Kompensaatioon perustuvien menetelmien käyttö lievissä muistihäiriöissä sekä tiettyjen taitojen ja tietojen opettaminen vaikeissa muistihäiriöissä saattaa olla tehokasta aivohalvauksen kroonisessa vaiheessa.
Muistipotilaan hoidon koordinointi ilmeisesti parantaa muistisairaiden hoidon laatua.
Kolmen kuukauden pituinen fesoterodiinihoito saattaa vähentää virtsaamispakkoa 65 ja 75 vuotta täyttäneillä mutta ei aiheuta tai pahenna kognitiivisia häiriöitä henkilöillä, joilla on lähtötilanteessa korkeintaan lievä muistihäiriö.
Liikuntaharjoittelu saattaa parantaa useita kognition osa-alueita dementiaan sairastuneilla tai sairastumisriskissä olevilla ikääntyneillä.
Muistipotilaan pään 64-rivinen monileike-TT saattaa vastata tarkkuudeltaan MK-tutkimusta muistipotilailla, joille magneettikuvaus ei ole mahdollinen.
Näytä lisää
Lisätietoa (46)
Näytä lisää
Muut (23)
Näytä lisää