Haku Haku

Palaa sivulle
Hakutulokset

Hakutulokset

Keskeiset hoitosuositukset (2)
Skitsofrenia on vakava, monimuotoinen psyykkinen sairaus, jonka ennustetta voidaan parantaa varhaisella tunnistamisella ja varhain aloitetulla hoidolla. Skitsofrenian hoito perustuu pitkäjänteiseen, luottamukselliseen hoitosuhteeseen, psykoosilääkitykseen sekä psykososiaalisiin hoito- ja kuntoutustoimenpiteisiin.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Epävakaa persoonallisuus on vaikea, potilaan toimintakykyä merkittävästi heikentävä häiriö, joka kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää laajasti. Epävakaan persoonallisuuden keskeisiä oireita ovat tunne-elämän epävakaus, käyttäytymisen säätelyn häiriö ja alttius vuorovaikutussuhteiden ongelmiin.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Toissijaiset hoitosuositukset (13)
Masennus on keskeinen kansanterveysongelma, josta kärsii noin 5 prosenttia suomalaisista. Keskeisiä hoitomuotoja ovat masennuslääkkeet ja vaikuttaviksi osoitetut psykoterapiat.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä uhkia terveydelle. Huumeiden käyttö on usein sekakäyttöä.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka diagnoosi perustuu ensisijaisesti kliiniseen tutkimukseen. Oireita lievittävän hoidon ja kuntoutuksen tarve arvioidaan taudin aiheuttaman toiminnallisen haitan perusteella.
Potilasversio: suomeksi
Ahdistus on yleinen oire. Ahdistuneisuushäiriöt esiintyvät usein samanaikaisesti muiden psykiatristen, somaattisten ja päihdehäiriöiden kanssa.
Aivovammapotilas on tutkittava nopeasti ja huolellisesti. Häntä on tarkkailtava ja löydökset tulee kirjata aluksi tunnin välein.
Näytä lisää
Näytönastekatsaukset (92)
Kognitiivis-behavioraaliset ryhmämuotoiset psykoterapiat ilmeisesti vähentävät itsearvioituja ADHD-oireita aikuisilla.
Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia on yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa tehokkaampaa kuin tavanomainen psykiatrinen hoito, psykologinen lumehoito tai jonotuslista.
Metyylifenidaatti saattaa vähentää ADHD:n ydinoireita lievästi tai keskiasteisesti kehitysvammaisilla lapsilla.
Vanhusten masennuksen ylläpitohoito on ilmeisesti hyödyllistä jo ensimmäisen masennusjakson jälkeen.
Asianmukainen stimulanttihoito ilmeisesti vähentää ADHD-diagnoosin saaneiden lasten ja nuorten päihteiden väärinkäyttö- ja riippuvuusriskiä.
Näytä lisää
Muut (10)
Näytä lisää