Seminaari: Implementointi – teoriaa, tarinoita ja työkaluja; Implementation – theories, stories and tools

Aika: Torstai 23.11.2017 klo 11.00–16.30

Paikka: Folkhälsan, Auditorio Ossian-sali, Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki

Lääketieteellinen tieto lisääntyy jatkuvasti. Siksi implementointi eli tietoon perustuvien toimintatapojen saattaminen käytäntöön toimintaympäristöön räätälöidyillä keinoilla on tärkeää. Seminaarissa pohditaan onnistuneen implementoinnin edellytyksiä. Hoitoketjun toimivuus vaatii kaikkien ketjun osien saumatonta toimintaa. Siksi seminaarin näkökulmaksi on valittu kuntoutus.

Seminaarin tavoitteina on

  • tietää ja ymmärtää implementoinnin teorioita – erityisesti organisaationäkökulmasta
  • ymmärtää implementoinnin onnistumisen edellytyksiä ja kompastuskiviä
  • tietää onnistuneita esimerkkejä implementointihankkeista ja ymmärtää niissä saatuja oppeja.
 

OHJELMA (lataa PDF)

Seminaarin avaus
Pääsihteeri Matti Rautalahti, Duodecim

 

Part I –  Osa I
What do we know about successful implementation?
Mitä tiedämme menestyksekkäästä implementoinnista?

Chair: Professor Minna Kaila

 

Keynote lectures

Successful implementation in health care organizations – theory and examples (luentoesitys│PDF)
Onnistunut implementointi terveydenhuollon organisaatioissa – teoriaa ja esimerkkejä
Professor Michel Wensing, Heidelberg University Hospital


Successful implementation in rehabilitation context (luentoesitys│PDF)
Kuntoutusmenetelmien onnistunut implementointi
Professor Marja Mikkelsson, University of Tampere

 

Osa II
Oppeja implementointihankkeista
Puheenjohtaja: LT Raija Sipilä

Lonkkaliukumäki - kuinka myyn ideani poliitikoille, johdolle, ammattilaisille ja potilaille? (luentoesitys│PDF)
Toimialajohtaja Jukka Louhija, HYKS Sisätaudit ja kuntoutus


Kuntoutus osaksi hoitoketjua – onko hyvin suunniteltu puoliksi tehty? (luentoesitys│PDF)
Tulosyksikköpäällikkö Veli-Pekka Hakanen, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Esityksen piti Marja Mikkelsson


Kuka vain, milloin vain ja minkä asian kanssa vain – matalan kynnyksen palveluiden onnistumisia ja esteitä (luentoesitys│PDF)
Johtava sote-konsultti, Timo Salmisaari, Finsote Consulting


Fysioterapeutin suoravastaanotto – tähtäimessä tehtävien uusjako (luentoesitys│PDF)
Fysioterapeutti (AMK) Jaana Heinilä, Hämeenlinnan terveyspalvelut, Viipurintien terveysasema


Yhteistyössä on voimaa – vaan kuinka siihen päästään? (luentoesitys│PDF)
Asiantuntijalääkäri Risto Kuronen, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö


Hanke päättyy aikanaan – kuinka saan tulokset elämään? (luentoesitys│PDF)
Koordinointipäällikkö Leena Kuusisto, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Perusterveydenhuollon yksikkö


Seminaarin päätös
Dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen, Duodecim


Erikoistumispisteet

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hyväksynyt koulutustilaisuuden teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti:
Päätös: HY17/158
Alat (tuntimäärä): Fysiatria  (4), Ortopedia ja traumatologia (4), Psykiatria (4), Terveydenhuolto  (4), Työterveyshuolto (4), Yleislääketiede (4), Psykiatria / runkokoulutus (4), Hallinnollinen koulutus kaikille aloille (4)

Kuntoutuksen erityispätevyystoimikunta on hyväksynyt koulutustilaisuuden kuntoutuksen erityispätevyyteen liittyväksi teoreettiseksi koulutukseksi (4 tuntia).

Yhteyshenkilö

Mari Honkanen, mari.honkanen(at)duodecim.fi, puh. (09) 6188 5456Päivitetty 08.12.2017