Indikaattoreista työkaluja terveydenhuollon arviointiin

Mitä ovat laatuindikaattorit?

Laatuindikaattorit ovat mitattavissa olevia terveydenhuollon ominaisuuksia, jotka pohjautuvat näyttöön tai konsensukseen siitä, että niiden avulla voidaan mitata laatua ja kehittää toimintaa. Indikaattoreilla voidaan mitata rakenteita, toimintaa tai kliinistä lopputulosta.

Käypä hoito -indikaattorit

Osaan Käypä hoito -suosituksista laaditaan ehdotukset indikaattoreista. Tavoitteena on saada työkaluja Käypä hoito -suositusten keskeisten asioiden toteutumisen seurantaan ja terveydenhuollon toiminnan arviointiin. Suosituskohtaisesti valitaan alle 10 indikaattoriehdotusta. Indikaattoreita voidaan seurata kolmella eri tasolle: kansallinen tai alueellinen, organisaatio ja terveydenhuollon ammattilainen.

Miten indikaattoreita laaditaan?

Työssä on mukana asiantuntijapaneeli, johon pyydetään mukaan edustaja suositustyöryhmästä. Laatiminen on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa suosituksesta eristetään laatukriteerit (hyvän hoidon kriteeri), jotka arvioidaan ja osa valitaan indikaattoreiksi muokattavaksi. Toisessa vaiheessa laaditus indikaattoriluonnokset arvioidaan ja arvioinnin perusteella valitaan julkaistavat indikaattorit. Ks. tarkemmin indikaattorien prosessikuvaus.

Laaditut Käypä hoito -indikaattorit

Alla olevasta listasta pääset katsomaan laadittuja indikaattoreita. Kunkin aiheen kohdalta on julkaistu vain asiantuntijapaneelin suosittelemat indikaattorit.
Aivoinfarkti
Alahengitystieinfektiot
Depressio
Diabetes
YlähengitystieinfektiotPäivitetty 22.01.2016