Koulutukset

 

Käypä hoito -toimitus järjestää Käypä hoito -suositustyöryhmien jäsenille tarvittaessa koulutusta tutkimusten kriittisessä arvioinnissa ja näytönastekatsauksien laatimisessa.

Aiemmin pidettyjen koulutustilaisuuksien luentoesitykset ja muut mahdolliset materiaalit löytyvät Pidetyt koulutukset -sivulta. Julkaisemme esitykset aina vain luennoitsijan luvalla.

Tulevia koulutuksia

26.-27.3.2019
Tutkimustieto käyttöön
Hotelli Rantapuisto, Helsinki
Käypä hoito maksaa Käypä hoito -työryhmien jäsenten osallistumismaksun. Matka- ja majoituskustannukset omakustanteiset.
Ilmoittaudu viimeistään 12.3.2019

23.5.2019
Käypä hoito 25 vuotta juhlaseminaari
Folkhälsan, Ossian-sali, Helsinki
Ilmoittaudu viimeistään 7.5.2019

 

 

 

 

 

 

 Päivitetty 28.02.2019