Kuntoutussuositusten implementointi -hanke 2015-17


Kuntoutussuositusten implementointi -hanke kohdistuu hoitosuosituksissa suositeltavien vaikuttavien kuntoutuskäytäntöjen implementointiin yhteistyössä kansanterveysjärjestöjen ja terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää vaikuttavia kuntoutuskäytäntöjä edistäviä implementoinnin välineitä ja etsiä terveydenhuollon organisaatioiden kanssa yhteistyön menetelmiä implementoinnin edistämisessä.

Kuntoutusaiheisiin Käypä hoito -suosituksiin hankkeen aikana laaditut implementoinnin tukimateriaalit kerätään helposti saataville interaktiiviseen kaavioon >>

Kuntoutussuositusten implementointiPäivitetty 29.12.2017