Kuntoutussuositusten implementointi -hanke 2015-17


Kuntoutussuositusten implementointi -hanke kohdistui hoitosuosituksissa suositeltavien vaikuttavien kuntoutuskäytäntöjen implementointiin yhteistyössä kansanterveysjärjestöjen ja terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää vaikuttavia kuntoutuskäytäntöjä edistäviä implementoinnin välineitä ja etsiä terveydenhuollon organisaatioiden kanssa yhteistyön menetelmiä implementoinnin edistämisessä.

Hankkeen tulokset esitellään loppuraportissa:
Kuntoutussuositusten implementointi -hanke
2018 │PDF

Kuntoutusaiheisiin Käypä hoito -suosituksiin hankkeen aikana laaditut implementoinnin tukimateriaalit on kerätty helposti saataville interaktiiviseen kaavioon >>

Kuntoutussuositusten implementointiPäivitetty 24.05.2018