Hyödyllisiä tietolähteitä


Cochrane-kirjasto

  • Kansainvälistä näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi.

Fimea

  • Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinneissa sovelletaan terveydenhuollon menetelmien arvioinneissa (HTA, Health Technology Assessment) käytettyjä menetelmiä.
OHTANEN-tietokanta
  • Suomenkielisiä tiivistelmiä terveydenhuollon menetelmien arviointiraporteista sekä raporttien perustietoja.

TOIMIA-tietokanta

  • THL:n ylläpitämä toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto.


Päivitetty 27.11.2017