Hyödyllisiä tietolähteitä


Cochrane-kirjasto

  • Kansainvälistä näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi.

Fimea

  • Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinneissa sovelletaan terveydenhuollon menetelmien arvioinneissa (HTA, Health Technology Assessment) käytettyjä menetelmiä.

HALO-suositukset

  • HALO-neuvottelukunnan antamat suositukset uusien terveydenhuollon menetelmien käyttöönotosta.

OHTANEN-tietokanta

  • Suomenkielisiä tiivistelmiä terveydenhuollon menetelmien arviointiraporteista sekä raporttien perustietoja.

TOIMIA-tietokanta

  • THL:n ylläpitämä toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto.


Päivitetty 08.08.2016