Menetelmät

Käypä hoito -suositukset laaditaan näyttöön perustuvan lääketieteen (Evidence Based Medicine, EBM) kansainvälisten menetelmien mukaisesti.

Menetelmät on kuvattu Hoitosuositustyöryhmien käsikirjassa.

Hoitosuositusten laatimisen prosessit on vastaavasti kuvattu prosessikaavioin.


 Päivitetty 11.07.2017