Näytönastekatsausten laatiminen

 

Käypä hoito -toimitus järjestää työryhmien jäsenille tarvittaessa koulutusta näytönastekatsausten laatimisessa.

 

 Päivitetty 08.08.2017