Opi ja ota käyttöön

Käypä hoito -suositusten käyttöönoton tueksi laaditaan implementoinnin materiaaleja: interaktiiviset diagnoosi- ja hoitokaaviot, muut kaaviot, laatuindikaattorit, lomakkeet, luentomateriaalit, potilasohjeet ja videot.

Käypä hoito -toimitus julkaisee valmistuville suosituksille implementointisuunnitelman.

Keskeisimmät implementoinnin materiaalit löytyvät suosituskohtaisesti tältä sivulta ja ovat vapaasti käytettävissä (ei kaupalliseen käyttöön) ammattilaisten arjessa.

Tutustu myös Vältä viisaasti -suosituksiin, jotka ohjaavat luopumaan vanhentuneista ja mahdollisesti haitallisista hoitokäytännöistä.

Duodecimin verkkokurssit löytyvät Oppiportista.


ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) 

Implementointisuunnitelma
Interaktiivinen kaavio: ADHD:n diagnostiikka
Interaktiivinen kaavio: ADHD:n hoito
Luentomateriaali (10.8.2017, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Keinoja aikuisille ja nuorille arjen hallinnan parantamiseksi ja ADHD-oireiden hallitsemiseksi
Potilasohje: Vanhemmille annettavat ohjeet ADHD-lapsen tai -nuoren ohjaamisesta
Video: ADHD:n psykososiaaliset hoidot (kesto 6:37 minuuttia)
Video: ADHD:n lääkehoito (kesto 6:57 minuuttia)
Video: ADHD aikuisella (kesto 8:03 minuuttia)

Ahdistuneisuushäiriöt

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (13.3.2019, PowerPoint -esitys)
Kaavio: Toimintamalli ahdistuneisuushäiriötä epäiltäessä
Kaavio: Toistuvan tai pitkäkestoisen ahdistuneisuushäiriön hoito
Vältä viisaasti -suositus: Bentsodiatsepiinilääkehoidon aloitus ahdistuneisuushäiriöihin

Aivoinfarkti ja TIA

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (14.11.2016, PowerPoint -esitys)

Aivovammat

Implementointisuunnitelma
Kaavio: Ohjeisto trombiprofylaksian aloittamisesta aivovammapotilaalla
Potilasohje: Ohjeita lievän pään vamman saaneille
Video: Aivovammojen diagnostiikka (kesto 12:34 minuuttia)
Video: Aivovammojen luokittelu vaikeusasteen mukaan (kesto 3:56 minuuttia)
Video: Aivovamman tunnistaminen ja ensivaiheen diagnostiikka (kesto 25:19 minuuttia)
Video: Lievän aivovamman ennuste ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät (kesto 4:43 minuuttia)
Video: Päivystyksellisen pään TT-tutkimuksen aiheet pään vamman jälkeen – interaktiivisen kaavion esittely (kesto 3:04 minuuttia)

Alaraajojen tukkiva valtimotauti

Luentomateriaali (12.5.2010, PowerPoint -esitys)

Alaselkäkipu

Luentomateriaali (16.9.2014, PowerPoint -esitys)
TULES-vaivojen yleinen hoitoketju

Alkoholiongelmaisen hoito

Implementointisuunnitelma
Lomake: Alkoholinkäyttöpäiväkirja
Lomake: AUDIT-kysely
Luentomateriaali (4.11.2015, PowerPoint -esitys)

Astma 

Luentomateriaali (15.2.2013, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: PEF-kotiseuranta

Atooppinen ekseema

Implementointisuunnitelma
Potilasohje: Atooppisen ihottuman ohjattu omahoito aikuisilla
Potilasohje:  Atooppisen ihottuman ohjattu omahoito lapsilla
Potilasohje: Ohje vanhemmille atooppisesta ekseemasta
Potilasohje: Potilasohje kostean kääreen käytöstä atooppisen ekseeman hoidossa
Videoita atooppisesta ekseemasta ja sen hoidosta aikuisilla
Videoita atooppisesta ekseemasta ja sen hoidosta lapsilla

Depressio 

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (27.1.2015, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Keinot, joilla voi itse vaikuttaa mielialaansa

Diabeettinen retinopatia 

Laatumittari: Diabetesta sairastavien potilaiden silmänpohjaseulonta

Diabeetikon jalkaongelmat

Potilasohje: Jalkojen omahoito-ohje

Dyslipidemiat 

Implementointisuunnitelma
Interaktiivinen kaavio: Millaisia elintapamuutoksia tarvitaan?
Interaktiivinen kaavio: Valtimosairauksien kokonaisriskin arviointi
Finriski-laskuri
FH-laskuri (Familiaalisen hyperkolesterolemian diagnostiset kriteerit) (vaatii Lääkärin tietokantojen käyttöoikeuden)
Luentomateriaali: Dyslipidemioiden hoito perustuu valtimosairauksien riskinarvioon (11.4.2018, PowerPoint -esitys)
Luentomateriaali: Dyslipidemioiden ravitsemushoito (11.4.2018, PowerPoint -esitys)
Luentomateriaali: Statiinit ovat tehokkaita ja turvallisia valtimosairauksien ehkäisyssä (11.4.2018, PowerPoint -esitys)
Luentomateriaali: Dyslipidemiat: lapset (11.4.2018, PowerPoint -esitys)

Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus 

Luentomateriaali (23.10.2014, PowerPoint -esitys)
Vuokaavio: Ektooppisen (kohdunulkoinen) raskauden avohoito
Vuokaavio: Ektooppisen (kohdunulkoinen) raskauden sairaalahoito

Elvytys 

Kaavio: Aikuisen peruselvytys
Kaavio: Lapsen peruselvytys
Kaavio: Maallikon toiminta sydänpysähdyksessä
Kaavio: Aikuisen hoitoelvytys
Kaavio: Lapsen hoitoelvytys
Kaavio: Vammapotilaan elvytys

Elvytys (vastasyntynyt) 

Luentomateriaali (22.9.2014, PowerPoint -esitys)

Ennenaikainen synnytys 

Luentomateriaali (20.6.2018, PowerPoint -esitys)
Taulukko. Ennenaikaisen synnytyksen oireita, löydöksiä ja anamnestisia riskitekijöitä
Taulukko. Lähettäminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon

Epileptinen kohtaus (pitkittynyt; status epilepticus)

Potilasohje: Epilepsiakohtauksen ensiapu

Epävakaa persoonallisuus

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (17.11.2015, PowerPoint -esitys)

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu

Implementointisuunnitelma
Kaavio: Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoito perusterveydenhuollossa
Kaavio: Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun kajoava hoito
Vältä viisaasti -suositus: Mirabegroni eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa
Vältä viisaasti -suositus: Sahapalmu eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa

Glaukooma 

Luentomateriaali (19.11.2014, PowerPoint -esitys)

Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet 

Luentomateriaali (17.8.2017, PowerPoint -esitys)

Hampaan juurihoito

Hoitokaavio
Video: Kavumavaus (kesto 4:10 minuuttia)
Video: Kofferdam alamolaari (kesto 2:06 minuuttia)
Video: Kofferdamin laitto (kesto 2:26 minuuttia)

Hampaan paikkaushoito

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (20.6.2018, PowerPoint -esitys)
Lisätietoa: Matriisityypit ja käyttötarkoitus
Lisätietoa: Sidosaineiden ja menetelmien luokitus
Lisätietoa: MIH-hampaiden diagnostiikasta, hoidosta ja seurannasta
Vuokaavio: Paikkaustarpeen arvio

Huumeongelmaisen hoito 

Implementointisuunnitelma
Hoitosopimusmalli: Opiaattiriippuuden vieroitus-/korvaushoidon säännöt
Lomake: Päihderiippuvuuden vakavuuden arviointiasteikko (SDS)
Lomake: Vastasyntyneen vieroitusoireiden seurantalomake
Luentomateriaali (28.5.2018, PowerPoint -esitys)

Insuliininpuutosdiabetes

Implementointisuunnitelma
Kaavio: Insuliinipumppuhoitoisen hoidonohjaus
Kaavio: Tyypin 1 diabetesta sairastavan omahoidon ohjaus ja tuki eri elämänvaiheissa
Potilasohje: Diabeetikon hoidonohjauksen järjestäminen, toteutus ja sisältö
Potilasohje: Insuliinihoito ja annostelu
Potilasohje: Diabetesta sairastavan sopeutumisvalmennus ja kuntoutus
Potilasohje: Äkillisen hypoglykemian hoito insuliinihoitoisella diabeetikolla
Luentomateriaali (20.3.2018, PowerPoint -esitys)

Itselääkitys

Implementointisuunnitelma
Potilasohje: Flunssa (aikuiset)
Potilasohje: Flunssa (lapset)
Potilasohje: Emättimen hiivatulehdus
Potilasohje: Jännityspäänsärky
Potilasohje: Kuukautiskipu
Potilasohje: Migreeni
Potilasohje: Närästys
Potilasohje: Ripuli
Potilasohje: Selkäkipu
Potilasohje: Siitepölyallergia
Potilasohje: Ummetus (aikuiset)
Potilasohje: Ummetus (lapset)
Potilasohje: Varvasvälisilsa

Kaksisuuntainen mielialahäiriö 

Luentomateriaali (19.6.2013, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Mielialapäiväkirja

Karies

Luentomateriaali (18.1.2016, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Fluorihammastahnan käyttösuositus

Keuhkoahtaumatauti 

Luentomateriaali (1.9.2014, PowerPoint -esitys)

Keliakia

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (29.1.2019, PowerPoint -esitys)

Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret) 

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (26.3.2019, PowerPoint -esitys)
 

Kipu

Implementointisuunnitelma
Interaktiivinen kaavio: Kipulääkkeen valinta
Interaktiivinen kaavio: Kipu, hoitoketjukuvaus
Luentomateriaali (4.12.2015, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Fibromyalgiakysely

Kohonnut verenpaine 

Luentomateriaali (23.10.2014, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Verenpainekortti (Lähde: Suomen Verenpaineyhdistys)

Kostea silmänpohjan ikärappeuma (AMD)

Implementointisuunnitelma

Kosteus- ja homeongelmista oireileva potilas

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (6.10.2016, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Ohjeita epäiltäessä kosteus- ja homevaurioita

Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret)

Implementointisuunnitelma
Lisätietoartikkeli: Vanhemmuustaitojen ohjauksen teoreettinen tausta, työskentelyote ja menetelmät
Kaavio: Lasten käytösongelmien ja -häiriöiden arvioinnin ja hoidon porrastus
Kaavio: Nuorten käytöshäiriöoireiden ja käytöshäiriöiden tutkimuksen ja hoidon porrastus
Lisätietoartikkeli: Käytöshäiriöiden diagnostiikan apuvälineitä (kyselylomakkeet)
Lisätietoartikkeli: Lasten ja nuorten psykososiaalisen terveyden mittareita
Luentomateriaali (11.1.2019, PowerPoint -esitys)
Video: Mitä lasten ja nuorten käytöshäiriöt ovat ja mistä ne johtuvat?
Video: Voidaanko lasten ja nuorten käytöshäiriöitä ehkäistä?  
Video: Miten lasten ja nuorten käytöshäiriöitä hoidetaan?

 

Laskimotukos ja keuhkoembolia

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (30.3.2016, PowerPoint -esitys)

Lihavuus (aikuiset) 

Interaktiivinen kaavio: Aikuisten lihavuuden hoito
Laatuindikaattori: BMI:n kirjaamisen arviointilomake ja ohje
Luentomateriaali (18.1.2011, PowerPoint -esitys)
Video: Aikuisten lihavuuden hoito (kesto 29 minuuttia)

Lihavuus (lapset) 

Interaktiivinen kaavio: Lihavan lapsen diagnostinen hoitopolku
Interaktiivinen kaavio: Lapsen painon taustatekijät
Luentomateriaali (14.6.2013, PowerPoint -esitys)
Verkkokurssi (9.10.2013, Oppiportti)

Liikunta 

Implementointisuunnitelma
Interaktiivinen kaavio: Liikuntakelpoisuuden arviointi
Luentomateriaali: Liikuntasuositukset, liikuntakelpoisuus ja liikuntaharjoittelun perusteet (7.3.2016, PowerPoint -esitys)
Luentomateriaali: Keskeiset pitkäaikaissairaudet sekä raskaana olevat ja ikääntyneet (7.3.2016, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Liikuntasuositus 65 vuotta täyttäneille tai niille 50-64-vuotiaille, joilla on pitkäaikaissairaus tai liikkumiseen vaikuttava toimintakyvyn rajoite
Potilasohje: Yleinen liikuntasuositus ja tarkennettuja liikuntaohjeita ikääntyneille terveydentilan ja liikuntatavoitteiden mukaan
Potilasohje: Tyypin 2 diabeetikon liikuntaohjelma
Potilasohje: Liikuntaan liittyviä vinkkejä keuhkopotilaille
Potilasohje: Yleisimpiä liikuntaan liittyviä vaaroja ja niiden vähentämiseksi suositeltavia keinoja
Potilasohje: Liikkumisresepti (UKK-instituutti)
Videot: TULE-vaivoihin liittyviä terapeuttisia harjoitteita

Lonkkamurtuma 

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (24.10.2017, PowerPoint -esitys)

Lyhentyneen hammaskaaren hoito 

Interaktiivinen vuokaavio: Lyhentynyt ja lyhentymisvaarassa oleva hammaskaari
Luentomateriaali (25.2.2019, PowerPoint -esitys)

Migreeni 

Luentomateriaali (4.9.2015, PowerPoint -esitys)

MS-tauti

Implementointisuunnitelma

Muistisairaudet 

Implementointisuunnitelma
Interaktiivinen kaavio: Muistioireiden perusselvitys
Luentomateriaali: Yhteenveto
Luentomateriaali: Muistioireiden tunnistus ja perusselvitykset
Luentomateriaali: Lääkehoito
Luentomateriaali: Käytösoireiden hoito
Luentomateriaali: Hoidon kokonaisuus
Kaavio: Dementian käytösoireiden hoitomuotojen porrastus
Kaavio: Vuokaavio Alzheimerin taudin (AT) diagnostiikasta
Ohje potilaille ja läheisille: Etenevien muistisairauksien ehkäisy
Ohje potilaille ja läheisille: Mitä teen, kun epäilen muistisairautta?
Ohje potilaille ja läheisille: Alzheimerin tauti
Ohje potilaille ja läheisille: Aivoverenkiertosairauden muistisairaus
Ohje potilaille ja läheisille: Parkinsonin taudin muistisairaus
Ohje potilaille ja läheisille: Lewyn kappale -tauti
Ohje potilaille ja läheisille: Otsa-ohimolohkorappeumat (frontotemporaalidementia, sujumaton afasia ja semanttinen dementia)
Ohje potilaille ja läheisille: Muistipotilaiden käytösoireet (masennus, ahdistuneisuus, levottomuus, aistiharhat, harha-ajatukset)
Video: Ajoterveyden arviointi (kesto 5:06 minuuttia)
Video: Muistikoordinaattorin rooli (kesto 3:53 minuuttia)

Niskakipu (aikuiset)

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (27.3.2017, PowerPoint -esitys)
Lomake: NDI-FI-kysely (niskakipuindeksi)
Video: Niskakivun diagnostiikasta ja hoidosta – tietoa Käypä hoito -suosituksen päivityksestä (kesto 4:34 minuuttia)

Nivelreuma

Implementointisuunnitelma
Interaktiivinen taulukko: Nivelreuman luokittelukriteerit (ACR/EULAR) 2010

Olkapään jännevaivat

Videot: Olkapään kliininen tutkiminen (kestot 0:26–2:48  minuuttia; käyttö vaatii Lääkärin tietokantojen käyttöoikeuden)
Videot: Olkanivelen ja lapaluun tukilihasten spesifejä harjoitteita (kestot 0:50–4:14 minuuttia; käyttö vaatii Lääkärin tietokantojen käyttöoikeuden)
TULES-vaivojen yleinen hoitoketju

Osteoporoosi 

Kaavio: Osteoporoosin lääkehoidon aiheet
Luentomateriaali (24.4.2014, PowerPoint -esitys)

Palliatiivinen hoito ja saattohoito

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaalit (7.6.2018, PowerPoint -esitys):
Yleinen osa
Kipu
Psyykkiset oireet

Parkinsonin tauti

Implementointisuunnitelma
Kaavio: Suositus hoidon aloittamisesta
Kaavio: Geenitesti Parkinsonin taudin diagnostiikassa

Polvi- ja lonkkanivelrikko 

Luentomateriaali (13.12.2012, kohdennettu päivitys 8.5.2018, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Liike- ja liikuntaharjoittelu polvi- ja lonkkanivelrikossa

Psoriaasi

Potilasohje: Sisäiset lääkkeet (metotreksaatti, siklosporiini, asitretiini) ihopsoriaasin hoidossa

Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD)

Video: Jäljennösten ja indeksin otto
Video: Stabilisaatiokiskon suuhun sovitus

Päänsärky (lapset)

Potilasohje: Päänsärkypäiväkirja (Lähde: Suomen Migreeniyhdistys ry)

Raskauden ehkäisy

Luentomateriaali (21.12.2015, PowerPoint -esitys)
Video: Raskauden ehkäisy (kesto 3:20 minuuttia)

Raskaudenkeskeytys 

Luentomateriaali (6.2.2013, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Raskaudenkeskeytys imukaavinnalla
Potilasohje: Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys (raskauden kesto alle 9 viikkoa, osittainen kotitoteutus)
Potilasohje: Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys (kesto raskauden alle 12 viikkoa, sairaalassa)
Potilasohje: Raskaudenkeskeytys (raskauden kesto yli 12 viikkoa)

Raskausdiabetes 

Liikuntaohjeita raskaana oleville (kohdassa "Asiakkaille")
Luentomateriaali (26.6.2013, PowerPoint -esitys)

Runsaat kuukautisvuodot

Implementointisuunnitelma
Lomake: Runsaiden kuukautisvuotojen kyselylomake
Lomake: Kuukautisvuodon määrän arviointi lomake
Kaavio: Runsaiden kuukautisvuotojen vuokaavio
Taulukko: Hoitovaihtoehdot

Ruoka-allergia (lapset)

Luentomateriaali (12.3.2015, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Imettävän äidin maidoton ruokavalio
Potilasohje: Kala-allergisen ruokavalio
Potilasohje: Kananmuna-allergisen ruokavalio
Potilasohje: Maapähkinä-allergisen ruokavalio
Potilasohje: Maitoallergisen ruokavalio
Potilasohje: Vehnäallergisen ruokavalio
Video: Maitoa-allergian diagnostiikka (kesto 2:17 minuuttia)
Video: Maidon eliminaatiodieettiä ei suositella imettävälle äidille (kesto 1:57 minuuttia)
Video: Ruoka-allergian altistuskokeet (kesto 1:24 minuuttia)
Video: Mitä yleislääkärin tulee tietää komponenttidiagnostiikasta (kesto 2:02 minuuttia)

Seksitaudit 

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (17.9.2018, PowerPoint -esitys)
Lisätietoa: Ohjeita näytteiden otosta epäiltäessä sukupuolitautia
Lisätietoa: Malli kutsukirjeestä mahdollisesti tartutetuille kumppaneille
Lisätietoa: Haastattelulomake tartuntariskin ja -ajankohta selvittämiseksi luotettavan näytteidenoton suunnittelua varten
Potilasohje: Klamydiapotilaan ohje

Sepsis (aikuiset) 

Luentomateriaali (2.1.2014, PowerPoint -esitys)

Siedätyshoito

Potilasohje: Kielenalussiedätyshoito
Potilasohje: Pistossiedätyshoito

Sivuontelotulehdus

Implementointisuunnitelma
Kaavio: Sivuontelo-oireita sairastavan aikuispotilaan tutkiminen ja hoito avohoidossa

Skitsofrenia 

Laatuindikaattori: Skitsofrenian hoito
Luentomateriaali: Diagnosointi ja tutkimukset (14.2.2013, PowerPoint -esitys)
Luentomateriaali: Hoito ja kuntoutus (14.2.2013, PowerPoint -esitys)

Stabiili sepelvaltimotauti

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (13.4.2015, PowerPoint -esitys)

ST-nousuinfarkti 

Luentomateriaali (29.3.2012, PDF)

Suusyöpä 

Luentomateriaali (20.9.2013, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Pään ja kaulan alueen sädehoitoa saavan potilaan suunhoito-ohjeet
Potilasohje: Kotihoito-ohjeet suun punajäkälää sairastaville potilaille
Video: Suun limakalvojen tutkiminen (kesto 5:42 minuuttia)

Sydämen vajaatoiminta

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (27.3.2017, PowerPoint -esitys)

Syömishäiriöt 

Interaktiivinen kaavio: Syömishäiriöpotilaan hoitoketjukuvaus
Internetpohjainen itsehoito-ohjelma: Irti ahminnasta (Lähde: Mielenterveystalo)
Luentomateriaali (9.2.2015, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Ruokapäiväkirja

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito

Implementointisuunnitelma
Taulukko: Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti
Taulukko: Vieroitushoidossa käytettävät lääkkeet
Taulukko: Hoidon organisointi terveydenhuollon eri toimintapisteissä
Lisätietoa: Motivoivan keskustelun soveltaminen
Lisätietoa: Motivoiva keskustelu 5 R
Lisätietoa: Esimerkki terveys- ja hoitosuunnitelmasta

Tyypin 2 diabetes 

Interaktiivinen kaavio: Hyperglykemian hoidon valinta
Potilasohje: Diabetesta sairastavan alkukartoitus
Potilasohje: Diabetesta sairastavan sopeutumisvalmennus ja kuntoutus
Luentomateriaali (20.3.2018, PowerPoint -esitys)

Unettomuus

Implementointisuunnitelma
Luentomateriaali (10.2.2016, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Uni-valvepäiväkirja
Video: Unettomuus-suosituksen keskeiset asiat

Uniapnea

Implementointisuunnitelma

Viisaudenhammas 

Luentomateriaali (10.9.2014, PowerPoint -esitys)
Potilasohje: Viisaudenhampaan poistoleikkauksen jälkihoito

Virtsankarkailu (naiset)

Implementointisuunnitelma
Potilasohje: Lantionpohjan lihasten omatoiminen harjoittelu
Potilasohje: Virtsarakon kouluttaminen pakkoinkontinenssin hoidossa

Välikorvatulehdus (lasten äkillinen)

Implementointisuunnitelma

Värttinäluun alaosan murtuma (rannemurtuma)

Implementointisuunnitelma
Potilasohje: Ranteen liikeharjoitukset (PDF)
Potilasohje: Ranteen liikeharjoitukset (diasarja)
Video: Rannemurtuma (kesto 3:41 minuuttia)

Ylävatsavaivat ja refluksioireet

Interaktiivinen vuokaavio: Ylävatsavaivaisen aikuispotilaan tutkiminenPäivitetty 16.04.2019