Päättyneet hankkeet

Duodecim ja Kansaneläkelaitos ovat tehneet yhteistyötä Käypä hoito -suositusten kehittämisestä kuntoutuksen ja työ- ja toimintakyvyn arvioinnin osalta.

Kolmevuotisen Käypä kuntoutus -hankkeen tulokset esitellään hankkeen loppuraportissa:

Käypä kuntoutus -hanke 2012-14
2015 | PDF

 Päivitetty 16.03.2016