Päättyneet hankkeet

Käypä kuntoutus 2012–2014

Duodecim ja Kansaneläkelaitos ovat tehneet yhteistyötä Käypä hoito -suositusten kehittämisestä kuntoutuksen ja työ- ja toimintakyvyn arvioinnin osalta.

Kolmevuotisen Käypä kuntoutus -hankkeen tulokset esitellään hankkeen loppuraportissa:

Käypä kuntoutus -hanke
2015 | PDF

 

Kuntoutussuositusten implementointi -hanke 2015–2017

Kuntoutussuositusten implementointi -hanke kohdistui hoitosuosituksissa suositeltavien vaikuttavien kuntoutuskäytäntöjen implementointiin yhteistyössä kansanterveysjärjestöjen ja terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää vaikuttavia kuntoutuskäytäntöjä edistäviä implementoinnin välineitä ja etsiä terveydenhuollon organisaatioiden kanssa yhteistyön menetelmiä implementoinnin edistämisessä.

Hankkeen tulokset esitellään loppuraportissa:
Kuntoutussuositusten implementointi -hanke
2018 │PDF

 

 Päivitetty 02.01.2019