Pidetyt koulutukset


Käypä hoito -toimituksen järjestämien koulutustilaisuuksien luentoesitykset julkaistaan luennoitsijan luvalla aina koulutustilaisuuden jälkeen.

Seminaareista ADHD:n Käypä hoito -suositus (12.10.2017) ja Implementointi – teoriaa, tarinoita ja työkaluja (23.11.2017) on myös katsottavissa videotallenteet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Päivitetty 01.02.2018