Kutsutapahtuma: Käypä hoito -suositusten potilasversioiden työpaja potilasjärjestöille


Aika: Torstai 26.11.2015 klo 13.00–16.00
Järjestäjä: Käypä hoito / Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Työpaja on osallistujille maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.
Paikkoja on rajoitetusti: mukaan mahtuu 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta (2 hlöä/järjestö).

Ohjelma ja tavoite:
Ohjelma sisältää työpajatyöskentelyä. Pajan aikana pohdimme:

  1. Millainen on toimiva potilasmateriaali?
  2. Miten Käypä hoito -suositusten potilasversioita voisi kehittää potilaslähtöisemmiksi?
  3. Millaisia toimivia yhteistyömuotoja löytäisimme potilasjärjestöjen ja Käyvän hoidon välille?

Käyvän hoidon potilasversiot tiivistävät hoitosuositusten keskeisen sisällön yleiskielellä potilaan näkökulmasta.

Osana Duodecimin ja Kelan Kuntoutussuositusten implementointi -hanketta pyrkimyksenämme on kehittää potilasversioita, jotta ne palvelisivat entistä paremmin potilaita ja heidän lähiomaisiaan.

Järjestimme kesäkuussa potilasjärjestöille ja potilasversioiden käyttäjille kyselyn Käypä hoito -suositusten potilasversioiden kehittämisestä. Tulokset tullaan julkaisemaan Käypähoito.fi-sivustolla syyskuun loppuun mennessä.

Kyselyn ja tämän työpajatyöskentelyn tuloksia hyödynnetään potilasversioidemme kehittämisessä.

Raportti potilasversioiden kehittämisestä (julkaistu 8.12.2015) >>

                             

 


Seminaari: Vaikuttavaa kuntoutusta kehdosta keinutuoliin – miten elämän eri vaiheissa

Aika: Torstai 29.1.2015 klo 9.00–16.00
Paikka: Biomedicum (luentosali 1), Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki
Kohderyhmät: Perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen ammattilaiset
Järjestäjä: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito
Tavoitteet:
- Esitellä vaikuttavia kuntoutuksen menetelmiä eri elämänvaiheissa
- Edistää oikea-aikaisen ja oikein kohdistuvan kuntoutuksen toteutusta hoitoketjussa
- Edistää näyttöön perustuvaa kuntoutuksen arviointia Suomessa

OHJELMA (PDF-muotoiset esitykset avautuvat otsikoista)

Seminaarin Twitter-kommentit kootusti

9.00–9.40

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu

 

9.40–10.00

Seminaarin avaus

Dosentti, päätoimittaja
Jorma Komulainen, Duodecim

 

Syrjäytyvät nuoret (pj. Jorma Komulainen)

 

10.00–10.25

ADHD:n Käypä hoito -suositus

Lastenpsykiatrian ylilääkäri
Anita Puustjärvi, ESSHP

10.25–10.50

Toimivat ADHD:n kuntoutuskäytännöt

Lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Leena Pihlakoski, TAYS

10.50–11.15

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta

Erikoispuheterapeutti
Leena Ervast, Neural Oy

11.15–12.30

Lounas (omakustanteinen)

 

 

Työkyky (pj. Jukkapekka Jousimaa)

 

12.30–12.55

Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet

Dosentti Heikki Arola, Terveystalo

12.55–13.20

Olkapään jännevaivat

Dosentti Esa-Pekka Takala, TTL

 

13.20–13.45

Unettomuus

Työterveyshuollon erikoislääkäri
Rea Lagerstedt, Helsingin yliopisto

13.45–14.15

Kahvitarjoilu

 

 

Ikääntyneet (pj. Tiina Huusko)

 

14.15–14.40

Muistisairaudet

Psykiatrian, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri
Ulla-Marja Louhija, HYKS

14.40–15.05

Muistisairaan hoitomallia etsimässä

Yleislääketieteen erikoislääkäri
Ari Rosenvall, Mehiläinen Ympyrätalo

15.05–15.30

Kotona vai missä?

Tutkimusprofessori
Harriet Finne-Soveri, THL

15.30–16.00

Seminaarin yhteenveto

Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko, Kela

 

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hyväksynyt  koulutustilaisuuden teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti:
Päätös:    HY14/348
Alat (tuntimäärä):    Fysiatria  (6), Käsikirurgia  (1), Lastenneurologia  (3), Lastenpsykiatria  (6), Neurologia  (6), Nuorisopsykiatria (3), Reumatologia  (2), Sisätaudit  (2), Terveydenhuolto  (6), Työterveyshuolto (6), Yleislääketiede (6), Sisätaudit /runkokoulutus (2), Hallinnollinen koulutus kaikille aloille (6)
Tilaisuuden nimi:    Vaikuttavaa kuntoutusta kehdosta keinutuoliin ? miten elämän eri vaiheissa
Järjestäjä:    Suomalainen Lääkäriseura Duodecim / Käypä hoito
Lisätietoja:    Osallistujamäärä enintään 270 henkilöä.
Verkkokurssi:    Ei
Ajankohta:    29.1.2015 (Biomedicum, Helsinki)

Lääkäriliiton erityispätevyys: Kuntoutus (6)

 


Depression hyvä hoito – totta vai tarua?

Depression Käypä hoito -suosituksen 2014 päivityksen julkistamisseminaari

Aika: Torstai 27.11.2014 klo 12.30–16.00
Paikka: Haartman-instituutti, luentosali 2, Haartmaninkatu 3, 00014 Helsingin yliopisto
Kohderyhmä: Masennuspotilaita tutkivat ja hoitavat lääkärit mm. perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja erikoissairaanhoidossa, sekä asiantuntijavirastoissa, terveys- ja muut toimittajat

OHJELMA

12.30 - 12.35    Avaussanat
Pj Minna Valkonen-Korhonen, Suomen Psykiatriyhdistys
12.35 - 13.10 Depression käypä hoito tänään
Professori Erkki Isometsä, Helsingin yliopisto
13.10 - 13.45 Hoitosuositukset: mitä, miten ja entä sitten?
Dosentti Jorma Komulainen, Duodecim
13.45 - 14.20 Miten masennuslääkkeet toimivat?
Professori Jesper Ekelund, Helsingin yliopisto
14.20 - 14.55 Depressio yksilön ja kansanterveyden ongelmana
Professori Jouko Lönnqvist, THL
14.55 - 15.30 Psykoterapiat masennuksen hoidossa
Dosentti Tarja Melartin, HUS
15.30 - 16.00 Keskustelua

 

Seminaari: Näyttöön perustuva kuntoutus läpi hoitoketjun: Miten edistämme moniammatillisesti potilaittemme kuntoutumista?

  • Aika: Torstai 30.1.2014 klo 9.30–16.00
  • Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki
  • Kohderyhmät: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ammattilaiset
  • Järjestäjä: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito

Seminaarin esitykset PDF-muodossa:

Päivän avaus (Jorma Komulainen)

Käyvän hoidon kuntoutushanke (Antti Malmivaara)

Lonkkamurtuma (Tiina Huusko)

Aivoinfarkti (Sinikka Peurala)

Alaselkäkipu (Timo Pohjolainen)

Miten rahoittajat arvioivat kuntoutuksen vaikuttavuutta? (Seija Sukula)

Miten hyödynnän TOIMIA-verkoston suosituksia kuntoutustulosten mittaamisessa? (Heli Valkeinen)

HY:n kurssimuotoinen koulutus

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hyväksynyt koulutustilaisuuden teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti:
Fysiatria  (6), Geriatria  (6), Lastenneurologia  (6), Lastenpsykiatria  (6), Lastentaudit (6), Liikuntalääketiede (6), Ortopedia ja traumatologia (6), Psykiatria (6), Reumatologia  (6), Sisätaudit  (6), Terveydenhuolto  (6), Työterveyshuolto (6), Yleiskirurgia  (4), Yleislääketiede (6), Kirurgia / runkokoulutus (6), Psykiatria / runkokoulutus (6), Sisätaudit /runkokoulutus (6), Hallinnollinen koulutus kaikille aloille (3)Päivitetty 15.01.2016