Hoitosuositustyön prosessikaaviot

Käypä hoito -suosituksen laatimisen prosessit on  kuvattu prosessikaavioin.

Käypä hoito -suosituksen laatimisen prosessikuvaus ja sen osaprosessit
Käypä hoito -toimitus
2012, tarkastettu 6/2018Päivitetty 21.06.2018