Hoitosuositustyön prosessikaaviot

Käypä hoito -suosituksen laatimisen prosessit on  kuvattu prosessikaavioin.

Käypä hoito -suosituksen laatimisen prosessikuvaus ja sen osaprosessit
Käypä hoito -toimitus
2012, tarkastettu 7/2017Päivitetty 10.07.2017