Aika: Keskiviikko 15.3.2017 klo 12.15–16.00
Paikka: Tiedekeskus Heureka, auditorio Virtanen, Kuninkaalantie 7, 01300 Vantaa
Kohderyhmät: Perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen ammattilaiset
Järjestäjä: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito
Osallistujamäärä: Enintään 200 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä

Seminaarin tavoitteena on edistää sydänpotilaiden kuntoutumista:

  • Kuvata vaikuttavia kuntoutusmenetelmiä
  • Edistää oikea-aikaisen ja oikein kohdistuvan kuntoutuksen toteutusta hoitoketjussa
  • Edistää näyttöön perustuvaa kuntoutuksen arviointia Suomessa

Seminaari on osallistujille maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.

OHJELMA (lataa PDF)

11.30–12.15
Ilmoittautuminen

12.15–12.30
Seminaarin avaus: Sote ja sydänkuntoutus
Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki
STM

Puheenjohtaja Antti Malmivaara

12.30–13.05
Miksi sydänkuntoutusta tarvitaan? (PDF)
Ylilääkäri Mikko Syvänne
Sydänliitto

13.05–13.40
Liikunnallisen sydänkuntoutuksen hyödyt ja tieteellinen näyttö (PDF)
Professori Jari Laukkanen
Keski-Suomen keskussairaala

13.40–14.15
Liikunnallinen sydänkuntoutus – näkökulmia kustannusvaikuttavuuteen ja käytännön toteutukseen (PDF)
Dosentti Arto Hautala
Oulun yliopisto

14.15–14.45
Kahvitarjoilu

Puheenjohtaja Mikko Syvänne

14.45–15.20
Sydänkuntoutuksen toimintatapoja alueellisesti ja kansallisesti (PDF)
Fysioterapeutti Leena Meinilä
Kuopion yliopistollinen sairaala

15.20–15.55
Vertaistuella terveyttä ja hyvinvointia (PDF)
Kehittämispäällikkö Anneli Luoma-Kuikka
Sydänliitto

15.55–16.00
Seminaarin päätös (PDF)
Dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen
Duodecim

Seminaarissa jaettavana olleita materiaaleja Käypä hoito -suosituksista:

Liikuntasuositus 65 vuotta täyttäneille tai niille 50–64-vuotiaille, joilla on pitkäaikaissairaus tai liikkumiseen vaikuttava toimintakyvyn rajoite (PDF)

Omahoidon erityispiirteet sydämen vajaatoimintaa sairastavalla (PDF)

Sepelvaltimotautipotilaan kuntoutuksen ja potilasohjauksen sisältö ja vaikuttavuus (PDF)

 

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hyväksynyt koulutustilaisuuden teoreettiseksi kurssimuo­toiseksi koulutukseksi seuraavasti:
Päätös: HY16/295
Alat (tuntimäärä): Fysiatria  (3), Kardiologia (3), Liikuntalääketiede (3), Terveydenhuolto  (3), Työterveyshuolto (3), Yleislääketiede (3), Sisätaudit / runkokoulutus (3)

Kuntoutuksen erityispätevyystoimikunta on hyväksynyt koulutustilaisuuden kuntoutuksen erityispätevyyteen liittyväksi teoreettiseksi koulutukseksi (3 tuntia).

Lisätiedot: Mari Honkanen, puh. (09) 6188 5456, mari.honkanen(at)duodecim.fi

 

                             Päivitetty 17.03.2017