Seuraava NAK-paja

Aika:

  • Keskiviikko 15.2.2017 klo 15.30-18.30

Paikka: Duodecimin kokoustila, Kalevankatu 11 A 2. krs, Helsinki
Kohderyhmä: Näytönastekatsauksia (NAK) laativat Käypä hoito -työryhmien jäsenet.
Tavoitteet: Vahvistaa osaamista näytönastekatsausten laadinnassa sekä yhtenäistää näytönastekatsausten laatimisen käytäntöjä.
Ohjelma: Osallistujilla on mahdollisuus tehdä kurssilla oma NAK valitsemastaan aiheesta. Ottakaa mukaan systemoitu katsaus tai hyviä alkuperäistutkimuksia, joiden perusteella työstätte NAK:n - sekä oma kannettava tietokone.

Ilmoittautua voi heti Niina Aholle: etunimi.sukunimi@duodecim.fi tai (09) 6188 5455.Päivitetty 22.11.2016