Siun sote ja syömishäiriöt; Alueellinen seminaari

Ajankohta: 16.5.2017 klo 12.30─16
Paikka: Pohjois-Karjalan keskussairaala, Tikkasali
Järjestäjät: Pohjois-Karjalan keskussairaala, yleissairaalapsykiatrian yksikkö ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito
Kohderyhmät: Syömishäiriöiden hoitoon osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset Siun soten alueella
Tavoitteet: Jakaa tietoa syömishäiriöiden varhaisen epäilyn, diagnostiikan ja hoidon nykykäytännöistä ja keskustella kehittämistarpeista Siun soten alueella.

Ilmoittautuminen: Torstai 11.5.2017 mennessä anna-maija.salmi[at]siunsote.fi tai Onni-koulutuskalenteri

OHJELMA

12.30─12.50    
Syömishäiriöt Käypä hoito -suositus
Jorma Komulainen, Duodecim

12.50─13.10
Potilaiden odotukset
Anni Lehtonen, SYLI

13.10─13.30
Varhainen toteaminen käytännössä
Perusterveydenhuollon edustaja, Joensuun kouluterveydenhuolto

13.30─13.50
Nuori opiskelijaterveydenhuollossa
Hanna Haapalainen, YTHS

13.50─14.10
Lapsi ja nuori erikoissairaanhoidossa
Virpi Sidoroff, PKKS lastentaudit

14.10─14.30
Aikuinen erikoissairaanhoidossa
Anna-Maija Salmi, PKKS yleissairaalapsykiatria

14.30─15.00
Kahvitauko

15.00─16.00
Syömishäiriöiden hoidon kehittäminen Pohjois-Karjalassa
Paneeli:  Pj Jorma Komulainen
PTH: Joensuun kouluterveydenhuolto
SYLI: Anni Lehtonen
Lastenpsykiatria: nimetään myöhemmin
Nuorisopsykiatria: Pekka Ropponen
Aikuispsykiatria: Anna-Maija Salmi
Sisätaudit: Anu Kareinen
Naistentaudit: Anne Vanha-Perttula

 Päivitetty 09.11.2017