Kauran sopivuus ihokeliaakikolle

Näytönastekatsaukset
19.10.2010
Keliakia-työryhmä

Näytön aste = C

Valtaosa ihokeliaakikoista sietää kohtuullisia määriä kauraa.

Hardman ym. «Hardman CM, Garioch JJ, Leonard JN ym. Absence of toxicity of oats in patients with dermatitis herpetiformis. N Engl J Med 1997;337:1884-7 »1 tekemässä tutkimuksessa tutkittavat käyttivät 12 viikkoa kauraa. Keliakiavasta-aineet, ohutsuolen villusrakenne ja epiteelinsisäiset lymfosyytit, iho-oireet ja ihon IgA tutkittiin ennen ja jälkeen kaura-altistusta. Kyseessä avoin, kontrolloimaton tutkimus. Tarkoituksena oli tutkia sopiiko kaura ihokeliaakikolle. Tutkimuspotilaina oli 10 ihokeliakiaa sairastavaa potilasta.

Tutkimuksen mukaan kauralla ei ollut haitallista vaikutusta mihinkään mitattavaan parametriin.

Kommentti: suhteellisen lyhyt, pienellä potilasmäärällä tehty avoin tutkimus. Tukee aiempia käsityksiä kauran sopivuudesta gluteeni-intoleranssipotilaille.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Reunala ym. «Reunala T, Collin P, Holm K ym. Tolerance to oats in dermatitis herpetiformis. Gut 1998;43:490-3 »2 tutkimuksessa keliakiavasta-aineet tutkittiin. Ohutsuolikoepalasta tutkittiin villusmorfologia ja intraepiteliaaliset lymfosyytit. Iho-oireita seurattiin ja tehtiin ihon immunohistokemiallinen tutkimus ennen ja jälkeen kauran käytön. Tutkimuspotilailla selvitettiin kauran sopivuutta ihokeliakiassa.

Potilaina oli 11 ihokeliaakikkoa. He noudattivat kauraa (50 g/pvä) sisältävää gluteenitonta ruokavaliota puoli vuotta, kontrolliryhmä (11 potilasta) jatkoi tavanomaista gluteenitonta ruokavaliota.

Seurannassa kahdeksan potilasta pysyi oireettomana koko kaura-altistuksen ajan. Kahdella oli ohimenevä ihoreaktio, ja yksi keskeytti kauran käytön iho-oireiden takia. Ohimenevä iho-oiretta esiintyi myös 3 kontrollilla, jotka käyttivät perinteistä gluteenitonta ruokavaliota. Ohutsuolen ja ihon koepaloissa ei havaittu muutoksia kauran käytön aikana.

Tutkimuksen mukaan valtaosa ihokeliaakikoista sietää kohtuullisia määriä kauraa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Keliakia 1

Kirjallisuutta

  1. Hardman CM, Garioch JJ, Leonard JN ym. Absence of toxicity of oats in patients with dermatitis herpetiformis. N Engl J Med 1997;337:1884-7 «PMID: 9407155»PubMed
  2. Reunala T, Collin P, Holm K ym. Tolerance to oats in dermatitis herpetiformis. Gut 1998;43:490-3 «PMID: 9824575»PubMed