Laihduttamisen ja kalan syönnin vaikutus kohonneeseen verenpaineeseen

Näytönastekatsaukset
5.10.2009
Antti Jula

Näytön aste = C

Kalan syönnin lisääminen saattaa tehostaa laihduttamisen kohonnutta verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Kuudentoista viikon pituisen satunnaistetun lumekontrolloidun tutkimuksen «Bao DQ, Mori TA, Burke V ym. Effects of dietary fish and weight reduction on ambulatory blood pressure in overweight hypertensives. Hypertension 1998;32:710-7 »1 tarkoituksena oli selvittää kalan syönnin lisäämisen ja laihdutuksen vaikutuksia ambulatorisesti mitattuun verenpaineeseen ja sykkeeseen. Tutkimusaineiston muodostivat 69 ylipainoista lääkehoidossa olevaa iältään 20–65-vuotiasta hypertensiivistä henkilöä (42 tupakoimatonta miestä ja 21 postmenopausaalista naista), joiden painoindeksi ylitti 25 kg/m2, systolinen verenpaine ylitti 125 mmHg ja alitti 180 mmHg, diastolinen verenpaine alitti 110 mmHg ja jotka eivät käyttäneet rasva-aineenvaihduntaan vaikuttavia lääkkeitä tai tulehduskipulääkkeitä ja söivät kalaa enintään kerran viikossa ja käyttivät alkoholia enintään 175 g viikossa. Tutkittavat satunnaistettiin 4 viikon pituisen totuttelujakson jälkeen joko verrokkiryhmään jatkamaan tavanomaista ruokavaliotaan (n = 16), kalaruokavalioryhmään (n = 17), laihdutusryhmään (n = 16) ja kalaruokavalio- + laihdutusryhmään. Laihdutusohjauksen tavoitteena oli alentaa painoa ensimmäisen 12 viikon aikana 5–8 kg ja ylläpitää sen jälkeen 4 viikon ajan saavutettua uutta painotasoa. Kalaruokavalioon satunnaistettuja neuvottiin syömään 1 kala-ateria päivässä tavoitteena kalaperäisten n-3-sarjan rasvahappojen päivittäisen saannin lisääminen 3.65 grammalla. Paino, ambulatorinen verenpaine ja syke ja vuokausivirtsan natrium ja kalium mitattiin totuttelujakson ja hoitojakson lopussa.

Tulokset: Laihduttaminen alensi painoa keskimäärin 5.6 ± 0.8 kg. Kalan syöminen ja laihduttaminen alensivat ambulatorista verenpainetta ja sykettä toisistaan riippumatta ja toisiaan tehostaen. Vaikutus oli selvin valveillaoloajan verenpaineeseen (p < 0.01). Päivittäinen kalan syöminen yksinään alensi valveillaoloajan verenpainetta 6.0/3.0 mmHg, laihduttaminen yksinään 5.5/2.2 mmHg ja kalan syöminen ja laihduttaminen yhdessä 13.0/9.3 mmHg kontrolliryhmän verenpaineen muutosta enemmän. Kalan syöminen alensi 24 tunnin sykettä 3.1 ± 1.4 lyöntiä/min (p = 0.036) ja valveillaoloajan sykettä 4.2 ± 1.6 lyöntiä/min (p = 0.013). Laihduttaminen pienensi yöajan sykettä 3.2 ± 1.7 lyöntiä/min (p = 0.037).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kohonnut verenpaine 1

Kirjallisuutta

  1. Bao DQ, Mori TA, Burke V ym. Effects of dietary fish and weight reduction on ambulatory blood pressure in overweight hypertensives. Hypertension 1998;32:710-7 «PMID: 9774368»PubMed