Paikalliset ihonalaiset kyhmyt ja alumiinia sisältävät allergeeniuutteet

Näytönastekatsaukset
27.10.2011
Paula Pallasaho ja Leena Koulu

Näytön aste = C

Paikalliset, kutisevat ihonalaiset granulomatoottiset kyhmyt saattavat liittyä alumiinia sisältäviin allergeeniuutteisiin.

Seurantatutkimuksessa «Frost L, Johansen P, Pedersen S ym. Persistent subcutaneous nodules in children hyposensitized with aluminium-containing allergen extracts. Allergy 1985;40:368-72 »1, jossa 202 6–15-vuotiasta lasta sai siedätyshoitoa keskimäärin 3 vuoden ajan, todettiin ihonalaisia noduluksia pistospaikoissa 13 lapsella. Nodulukset tulivat suurimalle osalle 13 lapsesta hoidon aikana ja olivat todettavissa vielä 1–3 vuotta hoidon lopettamisen jälkeen.

Siedätyshoito annettiin alumiiniin sidotulla timotei-, homesieni-itiö- tai huonepölypunkkiuutteella.

Lapsista 6 tutkittiin tarkemmin. Viidellä todettiin ihon koepalassa alumiinikristalleja ja epikutaanitestissä todettiin alumiini positiiviseksi 4:llä. Kirjoittajat toteavat, että nodulusten ilmaantuminen voi viitata alumiini-yliherkkyyden kehittymiseen, ja jos tämä varmistetaan, siedätyshoito pitää lopettaa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus on vuodelta 1985. Siinä lähemmin tutkituista 6:sta potilaasta yksi oli hoidettu Alpyral-uutteella ja muutoinkin koostumukset ovat tuolloin ehkä olleet erilaisia, mutta alumiinin mukanaolo on keskeinen tekijä.

Tutkimuksessa kuvataan kymmenen 26–63-vuotiasta aikuispotilasta, joille ilmaantui siedätyshoidossa «García-Patos V, Pujol RM, Alomar A ym. Persistent subcutaneous nodules in patients hyposensitized with aluminum-containing allergen extracts. Arch Dermatol 1995;131:1421-4 »2 pöly- (DUST!) tai siitepölyuutteilla, ihonalaisia noduluksia 1 kuukauden – 6.5 vuoden kuluttua pistosten aloittamisesta. Nodulukset olivat kipeitä ja kutisevia. Histopatologisesti tutkijat erottivat kahden tyyppisiä muutoksia. Alle 9 kuukauden kestoisissa muutoksissa vallitseva histologinen kuva oli puhdas histosyyttinen vieras esine -reaktio. Vanhemmissa leesioissa oli todettavissa viivästynyt granulomatoottinen -reaktio. Histologisen löydöksen ja epikutaanitestituloksen välillä ei ollut korrelaatiota.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Granulomatoottiset reaktiot saattavat liittyä alumiinia sisältävän allergeeniuutteen joutumisesta dermikseen eli ihon sisäisestä injektioista. Artikkelissa «Vogelbruch M, Nuss B, Körner M ym. Aluminium-induced granulomas after inaccurate intradermal hyposensitization injections of aluminium-adsorbed depot preparations. Allergy 2000;55:883-7 »3 korostetaan, että allergeeniruiskutus tehdään ihonalaiskudokseen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommmentti: Epikutaanitestin tekemistä ja tulkintaa ei ole riittävästi kuvattu.

Tutkimuksessa «Netterlid E, Hindsén M, Björk J ym. There is an association between contact allergy to aluminium and persistent subcutaneous nodules in children undergoing hyposensitization therapy. Contact Dermatiti»4 testattiin 61 AR/A lasta, joista 37 4–17-vuotiasta oli saanut siedätyshoidon. Epikutaanitestauksessa käytettiin 2 % ja 10 % alumiinikloridi hexahydraattia vaseliinipohjaisena. Kliinisessä tutkimuksessa mahdolliset kyhmyt pistosalueella tutkittiin ja niitä seurattiin testin aikana. Pistospaikan kyhmyisyys todettiin 13 siedätyshoidon saaneella potilaalla. Positiivinen reaktio alumiinille todettiin 8 potilaalla, jotka kaikki olivat saaneet siedätyshoidon. Heistä kolme reagoi sekä 2 % että 10 % alumiinikloridihexahydraatille ja yksi myös tyhjälle alumiinikuvulle, muut vain 10 %:lle. Tilastollisesti merkittävä yhteys todettiin viivästyneen alumiiniallergian ja siedätyshoidon aikana pistoskohtiin kehittyneiden kyhmyjen välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Siedätyshoito 1

Kirjallisuutta

 1. Frost L, Johansen P, Pedersen S ym. Persistent subcutaneous nodules in children hyposensitized with aluminium-containing allergen extracts. Allergy 1985;40:368-72 «PMID: 4037257»PubMed
 2. García-Patos V, Pujol RM, Alomar A ym. Persistent subcutaneous nodules in patients hyposensitized with aluminum-containing allergen extracts. Arch Dermatol 1995;131:1421-4 «PMID: 7492132»PubMed
 3. Vogelbruch M, Nuss B, Körner M ym. Aluminium-induced granulomas after inaccurate intradermal hyposensitization injections of aluminium-adsorbed depot preparations. Allergy 2000;55:883-7 «PMID: 11003454»PubMed
 4. Netterlid E, Hindsén M, Björk J ym. There is an association between contact allergy to aluminium and persistent subcutaneous nodules in children undergoing hyposensitization therapy. Contact Dermatitis 2009;60:41-9 «PMID: 19125720»PubMed