Pyöräilykypärän käytön vaikutus aivovamman vaaraan

Näytönastekatsaukset
16.12.2008
Hannu Alaranta

Näytön aste = A

Pyöräilykypärän käyttö vähentää aivovamman vaaraa 63–88 % kaikissa ikäryhmissä.

Thompson ym. tekivät systemaattisen Cochrane-katsauksen «Thompson DC, Rivara FP, Thompson R. Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists. Cochrane Database Syst Rev 2003;1:CD001855 »1 (review «Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists»1) pyöräilykypärän vaikutuksesta pään alueen vammoihin pyörällä tapahtuvissa törmäys- tai kaatumisonnettomuuksissa. Katsaukseen kelpuutettiin kontrolloidut tutkimukset, joissa vammautumisen seuraukset oli varmistettu, vammamekanismi arvioitu tarkasti, kontrolliryhmä valittu asianmukaisesti ja sekoittavat tai vääristävät tekijät eliminoitu tai kontrolloitu. Kriteerit täyttäviä tutkimuksia löydettiin viisi. Satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia ei löydetty. Aivovammatulokset arvioitiin myös meta-analyysillä. Kypärä vähensi pään vamman, aivovamman tai vakavan aivovamman vaaraa 63–88 % kaikenikäisillä. Suojaava vaikutus oli yhtä suuri törmäyksissä ajoneuvoon kuin muissa onnettomuustyypeissä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Attewell ym. «Attewell RG, Glase K, McFadden M. Bicycle helmet efficacy: a meta-analysis. Accid Anal Prev 2001;33:345-52 »2 tekivät meta-analyysin 1987–99 julkaistuista peer-reviewed raporteista liittyen pyöräilykypärän suojaavaan vaikutukseen vammautumiselta. Yhteenvedossa todetaan, että kypärän vaikuttavuus (odds ratio) päävammaan on 0.40 (95 % confidence interval 0.29, 0.55), aivotraumaan 0.42 (0.26, 0.67), kasvovammaan 0.53 (0.39, 0.73) ja kuolemaan 0.27 (0.10,0.71). Havainnot puoltavat Thompsonin ym. katsausta «Thompson DC, Rivara FP, Thompson R. Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists. Cochrane Database Syst Rev 2003;1:CD001855 »1.

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Aivovammat 1

Kirjallisuutta

  1. Thompson DC, Rivara FP, Thompson R. Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists. Cochrane Database Syst Rev 2003;1:CD001855 «PMID: 10796827»PubMed
  2. Attewell RG, Glase K, McFadden M. Bicycle helmet efficacy: a meta-analysis. Accid Anal Prev 2001;33:345-52 «PMID: 11235796»PubMed