Lievän tai keskivaikean etanolimyrkytyksen hoito

Näytönastekatsaukset
24.3.2010
Hannu Alho

Näytön aste = D

Aikuisen lievä tai keskivaikea alkoholimyrkytys (alle 2.5–3 ‰) ei sellaisenaan vaadi erikoishoitoa.

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Alkoholiongelmaisen hoito 1

Kirjallisuutta

  1. Kuitunen T. Alkoholimyrkytykset. Duodecim 2000;116:1655-61
  2. Elonen E, Mäkijärvi M, Voipio-Pulkki LM, Vuoristo M ym. (toim.). Akuuttihoito-opas. Kustannus Oy Duodecim 2005, s. 475
  3. Kraut JA, Kurtz I. Toxic alcohol ingestions: clinical features, diagnosis, and management. Clin J Am Soc Nephrol 2008;3:208-25 «PMID: 18045860»PubMed