Menorragiapotilaan kohdunlimakalvon syöpäriski

Näytönastekatsaukset
28.10.2009
Riikka Aaltonen

Näytön aste = B

Lisääntymisikäisillä menorragiapotilailla kohdunlimakalvosyöpä todetaan alle 0.5 %:lla.

Englantilaisessa prospektiivisessa 1988–95 tehdyssä poikkileikkausaineistossa selvitettiin polikliinisen hysteroskopian käyttökelpoisuutta kohdun limakalvon patologian tutkimisessa «Nagele F, O'Connor H, Davies A ym. 2500 Outpatient diagnostic hysteroscopies. Obstet Gynecol 1996;88:87-92 »1. Työssä tutkittiin 2 500 naista, joiden keski-ikä oli 43 vuotta (hajonta 19–82 vuotta) ja 92 % oli premenopausaalisia. Kaikille tehtiin polikliininen hysteroskopia ja 70 %:lta otettiin endometriumbiopsia. Menorragian vuoksi tutkittiin 1 120 premenopausaalista naista, joille oli tehty epäonnistunut hoitokokeilu ennen hysteroskopiaa. Poikkeava löydös todettiin 48 %:lla. Myoomia todettiin 30 %:lla, polyyppeja 10 %:lla ja endometriumkarsinooma 0.3 %:lla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Edellä kuvatun tutkimuksen löydökset vahvistaa italialainen prospektiivinen 1991–95 tehty poikkileikkaustutkimus, jossa tutkittiin 793 premenopausaalista (41.5 +/- 7.8 vuotta) menorragian vuoksi tutkimuksiin lähetettyä potilasta «Vercellini P, Cortesi I, Oldani S ym. The role of transvaginal ultrasonography and outpatient diagnostic hysteroscopy in the evaluation of patients with menorrhagia. Hum Reprod 1997;12:1768-71 »2. Mukaan otettiin naiset, joiden kohtu oli kooltaan < 12 rvk vastaava, Hb < 120 g/l ja > 100 pistettä kuukautisvuodon kuvatestissä (PBAC). Tutkimukseen ei otettu kierukan käyttäjiä tai aiemmin vuotojen vuoksi tutkittuja naisia, mutta valtaosalle naisista oli tehty hoitokokeilu ennen hysteroskopiaa. Potilaille tehtiin vaginaalinen kaikututkimus ja polikliininen hysteroskopia, jonka yhteydessä otettiin endometriumnäyte (small cutting curette). Endometriumkarsinoomaa löydettiin kahdella potilaalla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Uudessa Seelannissa tehty retrospektiivinen työ, jossa käytiin läpi vuosina 1995–97 tutkittujen 1 033 premenopausaalisen (17–50 vuotta) potilaan endometriumnäytteet ja demografiset tiedot «Farquhar CM, Lethaby A, Sowter M ym. An evaluation of risk factors for endometrial hyperplasia in premenopausal women with abnormal menstrual bleeding. Am J Obstet Gynecol 1999;181:525-9 »3. Potilaista yli 40-vuotiaita oli 56 % ja alle 45-vuotiaita 27 %. Kaikki potilaat olivat menstruoivia ja he olivat hakeutuneet tutkimuksiin joko runsaiden tai epäsäännöllisten kuukautisten vuoksi tai heillä oli välivuotoja. 987 potilaalla oli diagnostinen näyte, joka todettiin normaaliksi 93 % potilaista. Aineistossa todettiin 22 endometriumpolyyppia, 46 endometriumin hyperplasiaa (20 simple hyperplasia, 23 complex hyperplasia, 3 atypical hyperplasia) ja 5 syöpää. Invasiivinen karsinooma todettiin täten 0.5 %:lla. Yli 45 vuoden ikä (OR 3.1, 95 % luottamusväli 1.5–6.1) ja yli 90 kg paino (OR 5.5, 95 % luottamusväli 2.9–10.6) olivat selkeimmät riskitekijät. Yli 45-vuotiaita, yli 90 kg painavia naisia oli 45 ja heistä 10:llä todettiin hyperplasia tai syöpä, yhteensä esiintyvyys on 22 %. Alle 45-vuotiaiden, alle 90 kg painavien naisten vastaava luku oli 2.3 % (12/533). Riskisuhde hedelmättömyydelle oli 3.6 (95 % luottamusväli 1.3–9.9), synnyttämättömyydelle 2.8 (95 % luottamusväli 1.1–7.2) ja paksunsuolen syövälle 5.0 (95 % luottamusväli 1.3–19.1). Epäsäännölliset kuukautiset tai pitkät vuodot eivät olleet hyperplasian/syövän riskitekijöitä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Runsaat kuukautisvuodot 1

Kommentit

Tutkimukseen «Vercellini P, Cortesi I, Oldani S ym. The role of transvaginal ultrasonography and outpatient diagnostic hysteroscopy in the evaluation of patients with menorrhagia. Hum Reprod 1997;12:1768-71 »2: Molemmissa töissä sekä aineisto että löydökset on kuvattu tarkasti. Tutkimusten jälkeen potilaille ei tehty kohdunpoistoa, jossa löydökset olisi voitu parhaiten varmentaa.

Tutkimukseen «Farquhar CM, Lethaby A, Sowter M ym. An evaluation of risk factors for endometrial hyperplasia in premenopausal women with abnormal menstrual bleeding. Am J Obstet Gynecol 1999;181:525-9 »3: Otettiin vain endometriumnäyte, joten on todennäköistä, että merkittävä osa löydöksistä jäi toteamatta. Kuvastaa löydöksiä, jos potilaalla on dysfuktionaalinen vuoto, mutta ovulatorisessa menorragiassa tilanne voi olla toinen.

Kirjallisuutta

  1. Nagele F, O'Connor H, Davies A ym. 2500 Outpatient diagnostic hysteroscopies. Obstet Gynecol 1996;88:87-92 «PMID: 8684769»PubMed
  2. Vercellini P, Cortesi I, Oldani S ym. The role of transvaginal ultrasonography and outpatient diagnostic hysteroscopy in the evaluation of patients with menorrhagia. Hum Reprod 1997;12:1768-71 «PMID: 9308809»PubMed
  3. Farquhar CM, Lethaby A, Sowter M ym. An evaluation of risk factors for endometrial hyperplasia in premenopausal women with abnormal menstrual bleeding. Am J Obstet Gynecol 1999;181:525-9 «PMID: 10486458»PubMed