Epäsäännöllisten vuotojen esiintyminen hormonikierukkahoidon aikana

Näytönastekatsaukset
28.10.2009
Ritva Hurskainen

Näytön aste = A

Hormonikierukkahoidon aikana esiintyy noin kolmasosalla naisista epäsäännöllistä vuotoa vuoden seurannassa.

Cochrane-katsaus hormonikierukan käytöstä runsaiden kuukautisvuotojen hoidossa verrattuna kirurgiseen hoitoon «Surgery versus medical therapy for heavy menstrual bleeding»1 «Marjoribanks J, Lethaby A, Farquhar C. Surgery versus medical therapy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD003855 »1.Tutkimukset haettu katsaukseen vuosilta 1966–syyskuu 2005. Kyseessä systemoitu katsaus, joihin on otettu mukaan tutkimukset, joissa on tutkittu fertiili-ikäisten naisten runsaiden kuukautisvuotojen (joko objektiivinen tai subjektiivinen) hoitoa. Katsauksessa oli 8 satunnaistettua tutkimusta, joista kuusi vertaili hormonikierukan hoitotuloksia. Haku oli suoritettu Cochrane Mestrual Disorders ja Subfertility Group -strategian mukaisesti. Poissulkukriteereinä olivat postmenopausaalinen vuoto (yli yksi vuosi viimeisestä vuodosta), epäsäännölliset vuodot tai välivuodot, patologiset muutokset vuodon syynä, iatrogeeninen syy. Kaksi tutkijaa arvioi tutkimusten laadun ennalta sovittujen kriteerien mukaisesti ja epäselvissä tapauksessa lopullisen ratkaisun teki kolmas tutkija.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kaksi tutkimuksista vertaili hormonikierukkaa TCRE:oon (n=130), kolme lämpöpallohoitoon (n=72) ja yksi kohdunpoistoon (n=236). Yhteensä naisia oli LNG-IUS-vertailussa 631 «Schwärzler P, Concin H, Bösch H ym. An evaluation of sonohysterography and diagnostic hysteroscopy for the assessment of intrauterine pathology. Ultrasound Obstet Gynecol 1998;11:337-42 »2.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimukseen osallistuneiden naisten ikä 30–53 vuotta, mediaani 44 vuotta. Joissakin tutkimuksissa mukaanottokriteerinä PBAC-verifioitu menorragia, useimmissa koettu runsas vuoto.

Tutkimuksissa ei tullut eroa amenorrealuvuissa endometriumin tuhoamisen ja hormonikierukan välillä. Endometriumin tuhoaminen vähensi selväsi enemmän vuotoja vuoden seurannassa kuin kohdunsisäinen hormoniehkäisin (LNS-IUS), mutta viiden vuoden seurannassa ryhmien välillä ei ollut eroja. Epäsäännöllistä vuotelua esiintyi resektioryhmässä 0–11 % ja hormonikierukkaryhmässä 17–33 % vuoden seurannassa. Pidemmässä seurannassa ei tullut enää eroja ryhmien välillä.

Hysterektomiavertailussa «Hurskainen R, Teperi J, Rissanen P ym. Clinical outcomes and costs with the levonorgestrel-releasing intrauterine system or hysterectomy for treatment of menorrhagia: randomized trial 5-year follow-up»3 puolen vuoden kuluttua hormonikierukkahoidosta 42 %:lla naisista oli epäsäännöllisiä vuotoja, vuoden kuluttua 32 %:lla ja viiden vuoden kuluttua 19 %:lla. Kierukka oli poistettu 31/119 naiselta, joista 94 % sanoi syyksi epäsäännölliset vuodot.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Runsaat kuukautisvuodot 1

Kommentit

Pieniä tutkimuksia, useimmissa noin 30 ryhmässä. Vuotohäiriön määrittely ilmeisesti tehty eri tavalla eri tutkimuksissa.

Kirjallisuutta

  1. Marjoribanks J, Lethaby A, Farquhar C. Surgery versus medical therapy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD003855 «PMID: 16625593»PubMed
  2. Schwärzler P, Concin H, Bösch H ym. An evaluation of sonohysterography and diagnostic hysteroscopy for the assessment of intrauterine pathology. Ultrasound Obstet Gynecol 1998;11:337-42 «PMID: 9644773»PubMed
  3. Hurskainen R, Teperi J, Rissanen P ym. Clinical outcomes and costs with the levonorgestrel-releasing intrauterine system or hysterectomy for treatment of menorrhagia: randomized trial 5-year follow-up. JAMA 2004;291:1456-63 «PMID: 15039412»PubMed