Munasarjakystan riski hormonikierukan käyttäjillä

Näytönastekatsaukset
28.10.2009
Ritva Hurskainen

Näytön aste = C

Hormonikierukan käyttäjillä on ilmeisesti suurempi riski saada munasarjakysta kuin kohdunpoistopotilailla ensimmäisen vuoden aikana (6-kertainen riski kuuden kuukauden kuluttua, 3-kertainen vuoden kuluttua), viiden vuoden kuluessa ero häviää. Kystat ovat useimmiten oireettomia ja häviävät seurannassa itsestään.

Suomalainen satunnaistettu tutkimus 1994–97. Tutkimukseen osallistui 236 naista, jotka satunnaistettiin LNG-IUS-ryhmään 119 ja kohdunpoistoryhmään 117 «Järvelä I, Tekay A, Jouppila P. The effect of a levonorgestrel-releasing intrauterine system on uterine artery blood flow, hormone concentrations and ovarian cyst formation in fertile women. Hum Repro»1, «Inki P, Hurskainen R, Palo P ym. Comparison of ovarian cyst formation in women using the levonorgestrel-releasing intrauterine system vs. hysterectomy. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;20:381-5 »2. Keskeyttäneitä oli 8. Tutkimukseen otettiin runsaista kuukautisvuodoista kärsiviä naisia, joilla kohdunpoiston kriteerit täyttyivät; ikä 35–49 vuotta, säännöllinen, runsas kuukautisvuoto lähettämisen syynä. Poissulkukriteereinä olivat submukoottiset tai paineoireita aiheuttavat myoomat, endometriumpolyypit, maligniteetit, ovariokystat yli 5 cm, kohdun tai ovarioiden patologia. Seurannat olivat 6 kuukautta ja 12 kuukautta hoidosta. Päätulokset: 6 kuukauden kuluttua LNG-IUS-ryhmässä oli yli 3 cm kystia 17.5 % vs 3 % hysterektomiaryhmässä, 12 kuukauden kuluttua vastaavasti 21.5 % ja 8 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Runsaat kuukautisvuodot 1

Kommentit

Edellä olevaa tutkimusta tukee satunnaistamaton tutkimus «Järvelä I, Tekay A, Jouppila P. The effect of a levonorgestrel-releasing intrauterine system on uterine artery blood flow, hormone concentrations and ovarian cyst formation in fertile women. Hum Repro»1, jossa hormonikierukka oli laitettu ehkäisytarkoituksessa ja naisten keski-ikä oli 32 vuotta. Kolmen kuukauden seurannassa kystiä oli 30 %:lla naisista ja ne hävisivät neljän kuukauden kuluessa.

Kirjallisuutta

  1. Järvelä I, Tekay A, Jouppila P. The effect of a levonorgestrel-releasing intrauterine system on uterine artery blood flow, hormone concentrations and ovarian cyst formation in fertile women. Hum Reprod 1998;13:3379-83 «PMID: 9886518»PubMed
  2. Inki P, Hurskainen R, Palo P ym. Comparison of ovarian cyst formation in women using the levonorgestrel-releasing intrauterine system vs. hysterectomy. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;20:381-5 «PMID: 12383322»PubMed