Endometriumin tuhoamisen ja lääkehoidon vertailu menorragian hoidossa

Näytönastekatsaukset
28.10.2009
Eila Suvanto-Luukkonen

Näytön aste = A

Menorragian hoidossa endometriumin tuhoaminen kirurgisesti on tehokkaampaa lyhyessä seurannassa kuin lääkitys (hormonikierukka, syklinen progesteroni, yhdistelmäehkäisypillerit, traneksaanihappo, NSAID-lääkitys), mutta pidemmässä seurannassa erot tasottuivat. Elämänlaadussa ei myöskään ole eroja.

Endometriumin tuhoamisen tehoa lyhyellä aikavälillä on selvitetty Cochrane-katsauksessa «Surgery versus medical therapy for heavy menstrual bleeding»1, «Marjoribanks J, Lethaby A, Farquhar C. Surgery versus medical therapy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD003855 »1. Katsaukseen oli etsitty RCT-tutkimuksia Cochrane Controlled Trials Registeristä (Issue 3, 2002), MEDLINE (1966 to October 2002), EMBASE (1980 to October 2002), Current Contents (1993 to week 45, 2002), Biological Abstracts (1969 to September 2002), PsycINFO (1985 to October 2002), CINSHL (1982 to October 2002). Valintakriteerit ja poissulkukriteerit on mainittu.

Viisi tutkimusta otettiin mukaan, näissä yhteensä oli 625 naista, jotka randomisoitiin joko kirurgiseen tai lääkeryhmään. Yksi tutkimus vertasi eri lääkehoitojen (syklinen progesteroni, yhdistelmäehkäisypillerit, traneksaanihappo, danatsoli, NSAID-lääkitys) tehoa ja neljä tutkimusta hormonikierukan tehoa verrattuna joko endometriumin tuhoamiseen tai hysterektomiaan. Menorragian hoidossa endometriumin tuhoaminen kirurgisesti on lyhyessä (2 vuotta) seurannassa tehokkaampi menetelmä vuotojen vähentämiseksi menorragiapotilailla kuin suun kautta annettava lääkitys, mutta pidemmässä seurannassa erot tasoittuivat. Samoin kävi mitattaessa potilaiden elämänlaatua. 2 vuoden kontrollissa 54 % lääkeryhmässä olleista potilaista halusi operatiivisen hoidon. Potilastyytyväisyydessä ei ollut eroja ryhmien välillä 5 vuoden kohdalla, mutta yli puolet lääkeryhmän potilaista oli hoidettu tänä aikana kirurgisesti! Haittavaikutuksia oli selvästi vähemmän kirurgisessa ryhmässä (OR 0.15).

Menorragian hoidossa endometriumin tuhoaminen vähensi selväsi enemmän vuotoja vuoden seurannassa kuin kohdunsisäinen hormoniehkäisin (LNS-IUS), mutta viiden vuoden seurannassa ryhmien välillä ei ollut eroja. Elämänlaadussa tai potilastyytyväisyydessä ryhmien välillä ei ollut seuranta-aikana merkitseviä eroja. Tiputteluvuotoja oli kierukkaryhmässä enemmän ensimmäisen vuoden aikana, pidemmässä seurannassa ei eroja ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Runsaat kuukautisvuodot 1

Kirjallisuutta

  1. Marjoribanks J, Lethaby A, Farquhar C. Surgery versus medical therapy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD003855 «PMID: 16625593»PubMed