Latanoprosti verrattuna timololiin

Näytönastekatsaukset
13.3.2007
Marko Määttä

Näytön aste = A

Latanoprosti alentaa silmänpainetta timololia tehokkaammin – silmänpaine alenee keskimäärin 1.3 mmHg (0.3–2.1 mmHg) enemmän kuin timololilla 6–12 kk seurannassa.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Camras CB, Wax MB, Ritch R ym. Latanoprost treatment for glaucoma: effects of treating for 1 year and of switching from timolol. United States Latanoprost Study Group. Am J Ophthalmol 1998;126:390-9»1 128 potilasta hoidettiin 0.005 % latanoprostilla ja 140 potilasta 0.5 % timololilla 6 kk ajan sokkoutetusti, jonka jälkeen tutkimus jatkui avoimena ja molemmat ryhmät saivat latanoprostia 6 kk ajan. 60 % potilaista sairasti okulaarista hypertensiota ja 40% glaukoomaa, heidän keski-ikä oli 63 vuotta ja 70 % oli valkoihoisia. 6 kk kohdalla latanoprosti alensi silmänpainetta keskimäärin 6.7 mmHg ja timololi 5.0 mmHg (P<0.001). Potilaiden silmänpaine, jotka aluksi saivat timololia, mutta siirtyivät 6 kk kohdalla latanoprostiin, aleni vielä keskimäärin 1.5 mmHg (P<0.001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: luottamusvälejä ei ole ilmoitettu.

Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa «Watson PG. Latanoprost. Two years' experience of its use in the United Kingdom. Latanoprost Study Group. Ophthalmology 1998;105:82-7»2 128 potilasta sai 0.005 % latanoprostia ja 108 potilasta 0.5 % timololia 6 kk ajan, jonka jälkeen kaikkia lääkittiin latanoprostilla vielä 18 kk ajan. 50 % potilaista sairasti okulaarista hypertensiota ja 50 % glaukoomaa ja osallistuneiden keski-ikä oli 65 vuotta. 6 kk kohdalla latanoprosti alensi silmänpainetta lähtötasosta keskimäärin 8.6 mmHg ja timololi 8.3 mmHg.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: rotujakaumaa ei ole ilmoitettu. Lääkeaineiden tehoa ei ole verrattu tilastollisesti toisiinsa 6 kk kohdalla. Luottamusvälejä ei ole ilmoitettu. Timololin teho tässä tutkimuksessa on muita tutkimuksia korkeampi.

Meta-analyysissä « Zhang WY, Po AL, Dua HS, Azuara-Blanco A. Meta-analysis of randomised controlled trials comparing latanoprost with timolol in the treatment of patients with open angle glaucoma or ocular hypertension»3 joka koostui 11 tutkimuksesta ja 1 256 potilaasta selvitettiin 0.005 % latanoprostin ja 0.5 % timololin tehoa silmänpaineen laskussa. Mukaan valikoitui tutkimuksia, joiden kesto vaihteli viikosta 12 kuukauteen ja primaarin avokulma glaukooman ja okulaarisen hypertension lisäksi sallittiin myös sekundaarinen avokulma glaukooma. Latanoprostin silmänpaineen alenema vaihteli 24.1–31.2 % ja timololin 19.2–26.9 % välillä (1 kk–12 kk). Latanoprost oli tilastollisesti merkitsevästi tehokkaampi kuin timololi kaikissa tutkimuksissa, paitsi yhdessä 12 kk tutkimuksessa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: sisältää vaihtelevia tutkimuksia kooltaan ja pituudeltaan joihin diagnoosina on sisällytetty myös sekundaarinen avokulma glaukooma

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Glaukooma 1

Kirjallisuutta

 1. Camras CB, Wax MB, Ritch R ym. Latanoprost treatment for glaucoma: effects of treating for 1 year and of switching from timolol. United States Latanoprost Study Group. Am J Ophthalmol 1998;126:390-9
 2. Watson PG. Latanoprost. Two years' experience of its use in the United Kingdom. Latanoprost Study Group. Ophthalmology 1998;105:82-7
 3. Zhang WY, Po AL, Dua HS, Azuara-Blanco A. Meta-analysis of randomised controlled trials comparing latanoprost with timolol in the treatment of patients with open angle glaucoma or ocular hypertension. Br J Ophthalmol 2001;85:983-90