Dortsoliamidin ja timololin kiinteä yhdistelmä

Näytönastekatsaukset
5.2.2007
Marko Määttä

Näytön aste = B

Dortsoliamidin liittäminen timololiin kiinteäksi yhdistelmäksi ilmeisesti laskee silmänpainetta 12 tuntia annostelusta yhtä tehokkaasti kuin ne erikseen annosteltuna.

Yhdysvaltalaisessa monikeskustutkimuksessa «Strohmaier K, Snyder E, DuBiner H, Adamsons I. The efficacy and safety of the dorzolamide-timolol combination versus the concomitant administration of its components. Dorzolamide-Timolol Study Group. »1 selvitettiin kaksi kertaa päivässä annosteltavan 2 % dortsoliamidin ja 0.5 % timololiin kiinteän yhdistelmän (n=121) silmänpaineen laskutehoa kolme kertaa päivässä annosteltuun 2 % dortsoliamidiin ja kaksi kertaa päivässä annosteltuun 0.5 % timololiin (n=121) sokkoutetusti 3 kuukauden ajan, jonka jälkeen tutkimus jatkui kaikkien osalta avoimena kiinteän yhdistelmän hoitona 9 kuukauden ajan. 83 % potilaista sairasti glaukoomaa ja 17 % okulaarista hypertensiota, potilaiden keski-ikä oli 61 vuotta ja 74 % osallistujista oli valkoihoisia. Tutkimuksen alussa oli 2 viikon timololi run-in periodi ja tutkimuksen aikana (ensimmäiset 3 kk) yhdistelmävalmisteryhmässä olleet saivat myös kolme kertaa päivässä lumetta. 3 kuukauden kohdalla kiinteätä yhdistelmää saaneiden silmänpaine laski 3.6 mmHg ja erikseen annosteltuna 4.1 mmHg ja tilastollista eroa ei ollut.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Glaukooma 1

Kommentit

Luottamusvälejä ei ole ilmoitettu. Sokkoutettu seuranta-aika on melko lyhyt. Erikseen annostelussa dortsoliamidin annostelu oli tiheämpi (kolme kertaa päivässä) kuin kiinteässä yhdistelmässä. Tutkimusta jossa dortsoliamidin ja timololin kiinteätä yhdistelmää olisi verrattu em. kriteereillä timololiin ei ole julkaistu

Kirjallisuutta

  1. Strohmaier K, Snyder E, DuBiner H, Adamsons I. The efficacy and safety of the dorzolamide-timolol combination versus the concomitant administration of its components. Dorzolamide-Timolol Study Group. Ophthalmology 1998;105:1936-44