Vuorokausikäyrä terveillä OHT:ssä ja glaukoomassa

Näytönastekatsaukset
7.2.2007
Eva Forsman

Näytön aste = C

Terveessä silmässä vuorokausikäyrä noudattaa rytmistä muotoa ja on samanlainen molemmissa silmissä, kun taas sekä okulaarihypertensiosilmissä (OHT)- että glaukoomasilmissä näyttää esiintyvän useammin sekä epäsäännöllinen vuorokausikäyrä että erimuotoinen käyrä kuin toisessa silmässä.

USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa «Wilensky JT, Gieser DK, Dietsch ML, Mori MT, Zeimer R. Individual variability in the diurnal intraocular pressure curve. Ophthalmology 1993;100:940-4»1 selvitettiin onko potilaan vuorokausikäyrän "muoto" jatkuvasti samankaltainen ja minkä muotoiset käyrät esiintyvät eri potilasryhmillä. Tutkittavat potilaat: 18 tervettä, 55 OHT- ja 176 glaukoomapotilasta mittasivat itse silmänpaineensa 4–8 päivänä viisi kertaa päivässä (aamulla herätessä, keskipäivällä, iltapäivällä, varhain illalla ja nukkumaan mennessä) "kotipainemittarilla" (self-tonometer Zeimer CDS Technology, LLC. West Chicago, Illoinois, USA). Kaikilla terveillä todettiin "rytminen" vuorokausikäyrä, mutta osalla sekä OHT- että OAG-potilaista oli "tasainen" käyrä (7 % vs 6 %) tai epäsäännöllinen (16 % vs 22 %). Kaikissa potilasryhmissä esiintyi enemmän "päiväkäyrää" eikä ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkittäsevää eroa. Kun verrattiin saman henkilön silmiä keskenään, niin 94 %:lla terveistä oli samantyyppinen käyrä molemmissa silmissä, mutta vain 67 %:lla OHT- ja 64 % OAG-potilaista. Kellään terveellä ei ollut epäsäännöllistä käyrää toisessa silmässä verrattuna OHT- potilaisiin (18 %) tai OAG-potilaisiin (21 %). Painepiikit "aamukäyrissä" ja epäsäännöllisissä käyrissä olivat usein työajan ulkopuolella.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Glaukooma 1

Kirjallisuutta

  1. Wilensky JT, Gieser DK, Dietsch ML, Mori MT, Zeimer R. Individual variability in the diurnal intraocular pressure curve. Ophthalmology 1993;100:940-4