Sarveiskalvon paksuuden vaikutus silmänpaineeseen

Näytönastekatsaukset
7.2.2007
Ulla Näpänkangas

Näytön aste = A

Sarveiskalvon paksuus vaikuttaa silmänpaineen mittaustulokseen. Paksu sarveiskalvo suurentaa ja ohut sarveiskalvo pienentää silmänpainelukemia. Yleisesti hyväksyttyä muuntotaulukkoa ei ole.

Ks. «Brandt JD, Beiser JA, Kass MA, Gordon MO. Central corneal thickness in the Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS). Ophthalmology 2001;108:1779-88 »2.

33:n tutkimusotokseen perustuvan meta-analyysin mukaan 10 %:n muutos keskeisessä sarveiskalvon paksuudessa aiheuttaa keskimäärin 3.4 mmHg:n muutoksen silmänpainelukemaan «Doughty MJ, Zaman ML. Human corneal thickness and its impact on intraocular pressure measures: a review and meta-analysis approach. Survey Ophthalmol 2001;44:367-408»1.

 • Tutkimuksen laatu: Kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä

Belgialaisen tutkimusryhmän prospektiivisessa tutkimuksessa sarveiskalvon paksuus mitattiin 245 yksityislääkärin vastaanotolla käyneeltä potilaalta ja verrattiin sitä 30 glaukoomapotilaan ja 16 OHT potilaan mittaustulokseen. Applanaatiotonometrillä saatavan silmänpainelukeman todettiin olevan lineaarisessa suhteessa sarveiskalvon paksuuteen «Burvenich H, De Clercq J. The combined IOP and CCT measurement in glaucoma screening. Bull Soc Belge Ophthalmol 2000;276:15-8»3.

 • Tutkimuksen laatu: Heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä

USA:ssa tutkittiin 1976 taittovirhekirurgiapotilaan silmää, joista 1 482 oli kaukaasialaisten, 172 aasialaisten, 204 hispaanien ja 118 afroamerikkalaisten. Applanaatiotonometrillä mitattu silmänpainelukema suhteutettiin sarveiskalvon keskipaksuuteen ja kaarevuuteen. Tutkimuksessa todettiin selvä positiivinen yhteys sarveiskalvon paksuuden ja silmänpainelukeman välillä «Shimmyo M, Ross AJ, Moy A, Mostafavi R. Intraocular pressure, Goldmann applanation tension, corneal thickness, and corneal curvature in Caucasians, Asians, Hispanics, and African Americans. Am J Oph»4.

 • Tutkimuksen laatu: Heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Kohtalainen

USA:ssa tehty prospektiivinen poikkileikkaustutkimus analysoi 258 silmää, joiden etuosat luokiteltiin normaaleiksi. Sarveiskalvon paksuus mitattiin ultraäänipakymetrillä ja silmänpaine DCT:llä (dynamic contour tonometry), ja applanaatio- sekä pneumotonometrillä. Sarveiskalvon paksuuden todettiin vaikuttavan merkittävästi applanaatiotonometrilukemiin ja ei-merkitsevästi pneumotonometri- ja DCT-lukemiin «Kniestedt C, Lin S, Choe J, Bostrom A, Nee M, Stamper RL. Clinical comparison of contour and applanation tonometry and their relationship to pachymetry. Arch Ophthalmol 2005;123:1532-7»5.

 • Tutkimuksen laatu: Kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä

Irlantilaisen tutkimuksen mukaan sarveiskalvon paksuus vaikuttaa merkitsevästi applanaatiotonometrin, TonoPen XL:n, OBF:n ja non-contact-tonometrin mittaustuloksiin «Tonnu PA, Ho T, Newson T ym. The influence of central corneal thickness and age on intraocular pressure measured by pneumotonometry, non-contact tonometry, the Tono-Pen XL, and Goldmann applanation to»6.

 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä

Yhdysvaltalais-intialaisessa tutkimuksessa analysoitiin materiaali, jossa mitattiin silmänpaine, sarveiskalvon keskipaksuus ja kaarevuus 175 normaalilta koehenkilöltä ja 149 joko glaukoomaa tai okulaarista hypertensiota sairastavalta potilaalta. Silmänpaine mitattiin Goldmannin applanaatiotonometriä käyttäen ja korjattiin käyttäen Ehlersin ja Orssengo-Pyen muuntokaavoja. Tutkimuksessa todettiin selvä positiivinen yhteys sarveiskalvon paksuuden ja silmänpainelukeman välillä. Analyysin mukaan sekä Ehlersin että Orssengo-Pyen muuntotaulukot antavat liian alhaisen silmänpainelukeman sarveiskalvon ollessa paksu, ja liian korkean silmänpaineen sarveiskalvon ollessa ohut, toisin sanoen yliarvioivat sarveiskalvon paksuuden vaikutusta silmänpaineen mittaukseen «Gunvant P, O'Leary DJ, Baskaran M ym. Evaluation of tonometric correction factors. J Glaucoma 2005;14:337-43»7.

 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Glaukooma 1

Kirjallisuutta

 1. Doughty MJ, Zaman ML. Human corneal thickness and its impact on intraocular pressure measures: a review and meta-analysis approach. Survey Ophthalmol 2001;44:367-408
 2. Brandt JD, Beiser JA, Kass MA, Gordon MO. Central corneal thickness in the Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS). Ophthalmology 2001;108:1779-88
 3. Burvenich H, De Clercq J. The combined IOP and CCT measurement in glaucoma screening. Bull Soc Belge Ophthalmol 2000;276:15-8
 4. Shimmyo M, Ross AJ, Moy A, Mostafavi R. Intraocular pressure, Goldmann applanation tension, corneal thickness, and corneal curvature in Caucasians, Asians, Hispanics, and African Americans. Am J Ophthalmol 2003;136:603-13
 5. Kniestedt C, Lin S, Choe J, Bostrom A, Nee M, Stamper RL. Clinical comparison of contour and applanation tonometry and their relationship to pachymetry. Arch Ophthalmol 2005;123:1532-7
 6. Tonnu PA, Ho T, Newson T ym. The influence of central corneal thickness and age on intraocular pressure measured by pneumotonometry, non-contact tonometry, the Tono-Pen XL, and Goldmann applanation tonometry. Br J Ophthalmol 2005;89:851-4
 7. Gunvant P, O'Leary DJ, Baskaran M ym. Evaluation of tonometric correction factors. J Glaucoma 2005;14:337-43