Travoprostin ja timololin kiinteäyhdistelmä

Näytönastekatsaukset
7.2.2007
Marko Määttä

Näytön aste = B

Travoprostin ja timololin kiinteä yhdistelmä laskee silmänpainetta 12 tuntia annostelusta ilmeisesti yhtä tehokkaasti kuin ne erikseen annosteltaessa 3 kk seurannassa. Kiinteä yhdistelmä laskee silmänpainetta ilmeisesti tehokkaammin kuin travoprosti tai timololi yksinään. Silmänpaine alenee yhdistelmävalmisteella 12 tuntia annostelusta keskimäärin 1.7 mmHg enemmän kuin timololilla yksinään.

Yhdysvaltalaisessa monikeskustutkimuksessa «Barnebey HS, Orengo-Nania S, Flowers BE ym. The safety and efficacy of travoprost 0.004%/timolol 0.5% fixed combination ophthalmic solution. Am J Ophthalmol 2005;140:1-7»1 verrattiin kerran päivässä aamuisin annosteltavan 0.004 % travoprostin ja 0.5 % timololin kiinteätä yhdistelmää (n=82) iltaisin annosteltavaan 0.004 % travoprostiin (n=84) sekä kaksi kertaa päivässä annosteltavaan 0.5 % timololiin (n=92). Osallistujista 56 % oli valkoihoisia ja 67 % heistä sairasti glaukoomaa ja 31 % okulaarista hypertensiota. 3 kk tutkimuksen lopussa juuri ennen aamuannostelua travoprostin ja timololin yhdistelmävalmiste laski silmänpainetta 1.8 mmHg tehokkaammin kuin travoprosti ja 2.1 mmHg tehokkaammin kuin timololi yksinään.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa monikeskustutkimuksessa «Hughes BA, Bacharach J, Craven ER ym. A three-month, multicenter, double-masked study of the safety and efficacy of travoprost 0.004%/timolol 0.5% ophthalmic solution compared to travoprost 0.004% oph»2 verrattiin kerran päivässä aamuisin annosteltavan 0.004 % travoprostin ja 0.5 % timololin kiinteätä yhdistelmää (n=151) molempien lääkkeiden erikseen annosteluun (n=142). Osallistujista 65 % oli valkoihoisia ja 68 % heistä sairasti glaukoomaa ja 31 % okulaarista hypertensiota. 3 kk tutkimuksen lopussa juuri ennen aamuannostelua travoprostin ja timololin yhdistelmävalmiste laski silmänpainetta tilastollisesti yhtä tehokkaasti kuin tipat erikseen annosteltuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa monikeskustutkimuksessa «Schuman JS, Katz GJ, Lewis RA ym. Efficacy and safety of a fixed combination of travoprost 0.004%/timolol 0.5% ophthalmic solution once daily for open-angle glaucoma or ocular hypertension. Am J Ophth»3 verrattiin kerran päivässä aamuisin annosteltavan 0.004 % travoprostin ja 0.5 % timololin kiinteätä yhdistelmää (n=155) molempien lääkkeiden erikseen tiputukseen (timololi kaksi kertaa päivässä) (n=151) sekä 0.5 % timololiin yksinään (timololi kaksi kertaa päivässä) (n=81). Osallistujien keski-ikä oli 61 vuotta, 68 % heistä oli valkoihoisia ja 55 % heistä sairasti glaukoomaa ja 42 % okulaarista hypertensiota. 3 kk tutkimuksen lopussa juuri ennen aamuannostelua travoprostin ja timololin yhdistelmävalmiste laski silmänpainetta tilastollisesti yhtä tehokkaasti kuin tipat erikseen annosteltuna, mutta 0.5 % timololi oli tilastollisesti merkitsevästi heikompi molempiin hoitoihin verrattuna (P<0.02), 1.3 mmHg heikompi yhdistelmävalmisteeseen ja 1.7 mmHg heikompi erikseen annosteluun verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Glaukooma 1

Kommentit

Tutkimuksen 1 kommentti: Tutkimus on vain 3 kk pituinen. Luottamusvälejä ei ole ilmoitettu. Osallistuneiden keski-ikää ei kerrota. Travoprostin ja timololin eroa ei ole tilastollisesti ilmoitettu tutkimuksessa, mutta tutkimuksen lopussa travoprostin tehoetu yksinään timololiin verrattuna oli absoluuttisena lukuna vain 0.3mmHg.

Tutkimuksen 2 kommentti: Tutkimus on vain 3 kk pituinen. Luottamusvälejä ei ole ilmoitettu. Yhdistelmävalmiste oli teholtaan hivenen erikseen annostelua heikompi, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Tutkimuksen 3 kommentti: Tutkimus on vain 3 kk pituinen. Yhdistelmävalmiste oli teholtaan hivenen erikseen annostelua heikompi, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Kirjallisuutta

  1. Barnebey HS, Orengo-Nania S, Flowers BE ym. The safety and efficacy of travoprost 0.004%/timolol 0.5% fixed combination ophthalmic solution. Am J Ophthalmol 2005;140:1-7 «PMID: 15990081»PubMed
  2. Hughes BA, Bacharach J, Craven ER ym. A three-month, multicenter, double-masked study of the safety and efficacy of travoprost 0.004%/timolol 0.5% ophthalmic solution compared to travoprost 0.004% ophthalmic solution and timolol 0.5% dosed concomitantly in subjects with open angle glaucoma or ocular hypertension. J Glaucoma 2005;14:392-9 «PMID: 16148589»PubMed
  3. Schuman JS, Katz GJ, Lewis RA ym. Efficacy and safety of a fixed combination of travoprost 0.004%/timolol 0.5% ophthalmic solution once daily for open-angle glaucoma or ocular hypertension. Am J Ophthalmol 2005;140:242-50 «PMID: 16086946»PubMed