Karbamatsepiinin vaikutukset imeväisiän vaikeassa myoklonisessa epilepsiassa

Näytönastekatsaukset
28.6.2013
Eija Gaily

Näytön aste = D

Karbamatsepiini saattaa lisätä kohtauksia imeväisiän vaikeassa myoklonisessa epilepsiassa, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Amerikkalaiseen retrospektiiviseen tutkimukseen «Horn CS, Ater SB, Hurst DL. Carbamazepine-exacerbated epilepsy in children and adolescents. Pediatr Neurol 1986;2:340-5 »1 otettiin mukaan 49 epilepsiaa sairastavaa lasta ja nuorta, joiden kohtaukset olivat vanhempien kertoman mukaan pahentuneet karbamatsepiinihoidon aikana. Tiedot kliinisestä kuvasta, tutkimustuloksista, karbamatsepiiniannoksista ja -pitoisuuksista sekä muista käytössä olleista epilepsialääkkeistä poimittiin sairauskertomuksista. 26 potilaan kohtauksista ja EEG-löydöksistä löytyi luotettava dokumentaatio ennen karbamatsepiinihoidon aloitusta, hoidon aikana sekä hoidon jälkeen; näistä kahdella potilaalla oli imeväisiän vaikea myokloninen epilepsia. Molemmilla kohtaukset lisääntyivät > 50 % karbamatsepiinilääkityksen aikana.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Ei tietoa karbamatsepiiniannoksista eikä kohtaustilanteesta karbamatsepiinin lopettamisen jälkeen

Japanilaiset tutkijat kuvaavat kirjeraportissaan «Wakai S, Ito N, Sueoka H ym. Severe myoclonic epilepsy in infancy and carbamazepine. Eur J Pediatr 1996;155:724 »2 hoitaneensa kuutta imeväisän vaikeaa myoklonista epilepsiaa sairastavaa lasta karbamatsepiinilla. Yhdelläkään potilaalla ei ollut hyötyä lääkityksestä; neljällä yleistyneet kohtaukset lisääntyivät karbamatsepiinin aikana.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset) 1

Kommentti: Hyvin niukat tiedot potilaista, mutta kuvauksen perusteella sopivat SMEI-potilaiksi. Ei tietoa karbamatsepiiniannoksista.

Kirjallisuutta

  1. Horn CS, Ater SB, Hurst DL. Carbamazepine-exacerbated epilepsy in children and adolescents. Pediatr Neurol 1986;2:340-5 «PMID: 3508708»PubMed
  2. Wakai S, Ito N, Sueoka H ym. Severe myoclonic epilepsy in infancy and carbamazepine. Eur J Pediatr 1996;155:724 «PMID: 8839737»PubMed