Punasolut vai suolaliuos vastasyntyneen elvytyksessä

Näytönastekatsaukset
25.2.2008
Marjo Metsäranta

Näytön aste = D

Huomattavassa verenvuodossa suositeltavin täyttö lienevät ORh-negatiiviset punasolut, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö vastasyntyneen elvytyksessä puuttuu.

Huomattavassa verenvuodossa isotoninen suolaliuos ei välttämättä tasapainota lapsen vointia eikä korjaa hapenkuljetusvajetta. Kun huonokuntoisella vastasyntyneellä epäillään huomattavaa verenvuotoa, esimerkiksi istukan irtoamisen yhteydessä tai napanuoran katkettua ennenaikaisesti, suositeltavin täyttö työryhmän mielestä ovat ORh-negatiiviset punasolut.

Tuore eurooppalainen suositus «Biarent D, Bingham R, Richmond S ym. European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2005. Section 6. Paediatric life support. Resuscitation 2005;67 Suppl 1:S97-133 »1 ehdottaa vuodon yhteydessä nestetäytöksi suolaliuosta ellei punasoluja ole saatavissa.

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kirjallisuutta

  1. Biarent D, Bingham R, Richmond S ym. European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2005. Section 6. Paediatric life support. Resuscitation 2005;67 Suppl 1:S97-133 «PMID: 16321719»PubMed