Suun kuivuuden hoito palliatiivisessa hoidossa

Näytönastekatsaukset
21.8.2012
Juha Hänninen

Näytön aste = D

Loppuvaiheen syöpäpotilaan kuivan suun hoidossa syljen tuotantoa stimuloivilla hoidoilla saattaa olla vaikutusta, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Avoimessa, satunnaistetussa, vaihtovuoroisessa tutkimuksessa «Gorsky M, Epstein JB, Parry J ym. The efficacy of pilocarpine and bethanechol upon saliva production in cancer patients with hyposalivation following radiation therapy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol »1 verrattiin betanekolin (25 mg x 3 tbl ad 50 mg x 3) ja pilokarpiinin (tbl 5 mg x 3 ad 5 mg x 4) vaikutusta pään ja kaulan alueen sädehoitoa saaneiden syöpäpotilaiden kuivan suun oireeseen. Potilailta mitattiin leposyljeneritys ja stimuloitu syljeneritys ja subjektiivinen tuntemus suun kostumisesta sekä haittavaikutukset. Tutkimukseen osallistui 42 potilasta, joista 27 oli mukana loppuun saakka.

Betanekolin ja pilokarpiinin välillä ei nähty merkitsevää eroa tehossa riippumatta siitä, kumpi lääke vaihtovuoroisessa tutkimuksessa annettiin ensin. Kumpikin lääke lisäsi leposyljeneritystä. Kokonaisvaikutus oireeseen oli vähäinen. Subjektiivinen kokemus elämänlaadun parantumisesta oli kuitenkin merkittävä. Subjektiivinen kokemus suun kuivumisen helpottumisesta liittyi leposyljeneritykseen pikemmin kuin stimuloituun syljeneritykseen. Haittavaikutukset olivat kummallakin lääkeaineella vähäiset johtuen mahdollisesti lyhyestä tutkimusajasta (2–3 viikkoa).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Monikeskustutkimuksessa «Bots CP, Brand HS, Veerman EC ym. The management of xerostomia in patients on haemodialysis: comparison of artificial saliva and chewing gum. Palliat Med 2005;19:202-7 »2 tutkittiin potilaiden subjektiivista kokemusta (preferenssiä) purukumin ja keinosyljen eroista kuivan suun hoidossa. Potilaat olivat dialyysipotilaita. Tutkimukseen osallistui 65 potilasta, joiden oma arvio suun kuivuudesta ja hoidon tehokkuudesta mitattiin. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään 2 viikoksi. Tämän jälkeen oli 2 viikon washout-periodi ja vaihtovuoro.

Potilaat arvioivat VAS-asteikolla purukumin selvästi tehokkaammaksi kuin keinosylki (60 % vs 15 % keinosylki).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kuolevan potilaan oireiden hoito 1

Kirjallisuutta

  1. Gorsky M, Epstein JB, Parry J ym. The efficacy of pilocarpine and bethanechol upon saliva production in cancer patients with hyposalivation following radiation therapy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004;97:190-5 «PMID: 14970777»PubMed
  2. Bots CP, Brand HS, Veerman EC ym. The management of xerostomia in patients on haemodialysis: comparison of artificial saliva and chewing gum. Palliat Med 2005;19:202-7 «PMID: 15920934»PubMed