Kielihermon vaurioituminen viisaudenhampaan poistoleikkauksen yhteydessä

Näytönastekatsaukset
2.9.2008
Irja Ventä

Näytön aste = A

Kielen puolisen haavahaan (Howarth periosteal elevator) käyttäminen luun ja luukalvon välissä lisää kielihermon ohimeneviä vaurioita.

Yhdysvalloissa vuonna 2001 julkaistu systemoitu DARE-katsaus «Pichler JW, Beirne OR. Lingual flap retraction and prevention of lingual nerve damage associated with third molar surgery: a systematic review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Ra»1 perustui 739 artikkelin hakuun, joista tutkimukseen valittiin 8 artikkelia vuosilta 1983–99. Julkaisuista 5 oli tehty Englannissa. Valintaperusteet olivat, että seuranta-aika oli ainakin 6 kuukautta, kliiniset objektiiviset tuntotestit oli tehty (hipaisutunto ja 2 pisteen erotuskyky), eri leikkausmenetelmien lopputulokset eriteltiin ja että artikkelissa kuvattiin enemmän kuin 10 tapausta.

Kolme vertailtavaa kirurgista menetelmää olivat:

  1. 1) avaus posken puolelta ilman kielihakaa,
  2. 2) avaus posken puolelta ja kielihaan käyttäminen, ja
  3. 3) kielen puolisen luun halkaisu ja kielihaan käyttäminen.

Kielihermon ohimenevä vaurio tuli useimmin 3. menetelmällä (9.6 %), seuraavaksi useimmin 2. menetelmällä (6.4 %) ja harvimmin 1. menetelmällä (0.6 %). Kielihermon vaurioitumisen vaara oli 8.8 kertaa suurempi posken puoleisessa avauksessa kielihaan kanssa kuin ilman sitä, 13.3 kertaa suurempi kielen puolisen luun halkaisussa kuin posken puoleisessa avauksessa ilman kielihakaa ja 1.5 kertaa suurempi kielen puoleisen luun halkaisussa kuin posken puoleisessa avauksessa kielihaan kanssa (kaikki P < 0.001). Pysyväksi kielihermon vaurio jäi 0.2 % 1. menetelmällä, 0.6 % 2. menetelmällä ja 0.1 % 3. menetelmällä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Viisaudenhammas 1

Kommentit

Suomessa käytetään yleisesti posken puolista avausta ilman kielihakaa, jolloin tutkimuksen mukaan kielihermon vauriot jäävät vähäisimmiksi. Englannissa aiemmin yleistä kielihaan käyttämistä ei suositella Suomen oloihin.

Kirjallisuutta

  1. Pichler JW, Beirne OR. Lingual flap retraction and prevention of lingual nerve damage associated with third molar surgery: a systematic review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001;91:395-401 «PMID: 11312457»PubMed