Kielenalussiedätyshoidon vaikutus heinäallergisten oireisiin

Näytönastekatsaukset
27.10.2011
Paula Pallasaho

Näytön aste = B

Kielenalussiedätyshoito vähentänee heinäallergisten aikuispotilaiden oireita ja oireenmukaisen lääkityksen tarvetta ensimmäisen hoitovuoden jälkeen.

Heinäallergian hoitoon tarkoitettua kielenalussiedätystablettia tutkittiin 8 eri maassa tehdyssä lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa 634 timoteille allergiselle allergista nuhaa sairastavalle 18–65-vuotiaalle potilaalle «Dahl R, Kapp A, Colombo G ym. Efficacy and safety of sublingual immunotherapy with grass allergen tablets for seasonal allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol 2006;118:434-40 »1. Aktiiviryhmä sai 75000 SQ-T siedätystabletin päivittäin ja hoito aloitettiin vähintään 16 viikkoa ennen siitepölykautta. Ensimmäisen hoitovuoden jälkeen allergialääkityksen tarve väheni 38 % (p<0.001): keskimääräinen pistemäärä oli lumeryhmässä 2.4 ja hoitoryhmässä 1.5 asteikolla 0–30. Keskimääräinen allergiaoireilun pistemäärä väheni tilastollisesti merkitsevästi 30 % (p<0.001) hoitoryhmässä (2.4) verrattuna lumeryhmään (3.4) asteikolla 0–18.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Siedätyshoito 1

Kirjallisuutta

  1. Dahl R, Kapp A, Colombo G ym. Efficacy and safety of sublingual immunotherapy with grass allergen tablets for seasonal allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol 2006;118:434-40 «PMID: 16890769»PubMed