Bitewing-röntgenkuvaus ja näönvaraisesti havaittu kariesvaurio

Näytönastekatsaukset
10.2.2009
Kaisu Pienihäkkinen ja Vuokko Anttonen

Näytön aste = C

Bitewing-tekniikalla toteutettu röntgenkuvaus saattaa olla aiheellinen, jos lapsella tai nuorella havaitaan näönvaraisessa tarkastuksessa kariesvaurio.

Hollannissa toteutetun tutkimuksen tavoitteena oli selvittäää bitewing-kuvien lisähyödyn ennustettavuutta. Tutkimusaineistona oli 182 iältään 5-vuotiasta, jotka tarkastettiin näönvaraisesti ja bitewing-kuvin. Lisäksi mitattiin syljen laktobasilli- ja mutansstreptokokkipitoisuudet sekä selvitettiin ruoka-, suuhygienia ja fluorinkäyttötottumukset. Vastemuuttujana oli bitewing-kuvien perusteella löydetyt dentiiniin saakka ulottuvat kariesvauriot (additional dentinal lesions, ADL). Tulokset analysoitiin yksilö- ja hammastasolla. Lisävaurioita oli yhteensä 123, joista 24 purupinnalla ja 99 välipinnoilla. Lisävaurioita löydettiin 27 %:lla lapsista. Syljen laktobasillien ja mutansstreptokokkien sekä karieksen varhaisvaurioiden ja dentiinivaurioiden todettiin olevan yhteydessä ADL-vaurioihin. Jos lapsella ei ollut lainkaan kariesvaurioita hampaissaan, oli ADL- todennäköisyys = 0.10, jos lapsella oli kiillevaurioita, oli ADL-todennäköisyys 0.24 ja jos lapsella oli kiilteen läpäisseitä vaurioita tai paikkoja, oli todennäköisyys 0.59.

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Karies (hallinta) 1

Kirjallisuutta

  1. Roeters FJ, Verdonschot EH, Bronkhorst EM ym. Prediction of the need for bitewing radiography in detecting caries in the primary dentition. Community Dent Oral Epidemiol 1994;22:456-60 «PMID: 7882663»PubMed