Kuntoutus pahenemisvaiheiden yhteydessä

Näytönastekatsaukset
22.10.2009
Milla Katajisto ja Heikki Tikkanen

Näytön aste = A

Liikunnallinen kuntoutus heti keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen jälkeen on hyödyllistä ja turvallista.

Cochraine-katsaus «Puhan M, Scharplatz M, Troosters T ym. Pulmonary rehabilitation following exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD005305 »1 vuodelta 2009 käsittelee erikseen keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen jälkeistä kuntoutusta. Katsaukseen on kerätty tunnetuissa lääketieteellisissä tietokannoissa julkaistut randomoidut ja kontrolloidut tutkimukset, joissa keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen jälkeistä kuntoutusta verrataan tavanomaiseen hoitoon. Kuntoutuksen tuli pitää sisällään ainakin liikuntaharjoituksia.

Tarkasteltavaksi kelpuutettiin 6 tutkimusta, joissa yhteensä oli 219 potilasta. Tutkimuspotilaista yli 90 %.n tuli olla COPD-potilaita. Liikunnallisen kuntoutuksen tuli alkaa joko jo pahenemisvaiheen hoidon aikana tai viimeistään 3 viikkoa pahenemisvaiheen vuoksi hoitoon hakeutumisen jälkeen. Kuntoutusta annettiin laitoksessa ja/tai avokuntoutuksena. Tutkimuksissa seurattiin elämänlaatua, pahenemisvaiheiden määrää, potilaskäyntien määrää ja sairaalajaksojen pituutta, mortaliteettia, suorituskykyä, kuluja, sivuvaikutuksia sekä kuntoutuksen keskeytymisiä.

Yhteenvedossa todetaan, että uudelleen sairaalaan joutumisen riski pieneni merkittävästi kuntoutuksen myötä. Seuranta-aika vaihteli välillä 3–18 kk. Kontrolliryhmässä 57 potilasta sadasta joutui uudelleen sairaalahoitoon 34 viikon sisällä verrattuna 14 potilaaseen 100:sta aktiivisen kuntoutuksen ryhmässä. Myös mortaliteetti oli pienempi, kuntoutusryhmästä 10/100:sta kuoli, kun verrokkiryhmästä 29/100:sta menetettiin 107 seurantaviikon aikana.

Elämänlaatua mitattiin validoiduilla kyselyillä ja merkitsevä paraneminen elämänlaadussa havaittiin aktiiviseen kuntoutukseen osallistuneilla. Oireiden määrä pieneni ja elämänhallinnan tunne kasvoi.

6 min kävelytestitulos parani keskimäärin yli 35m ja sukkulakävelytestin tulos yli 81m. Kuntoutuksen loppuun saattaneiden määrä vaihteli 65.2–85.7 %:iin. Haittavaikutuksia ei ollut.

Katsauksessa todetaan, että liikunnallinen kuntoutus on hyödyllistä ja turvallista exacerbaation jälkeen. Exacerbaatiot vaikuttavat elämänlaatua heikentävästi ja toistuvat pahenemisvaiheet invalidisoivat potilasta nopeasti. Vaikuttaa siltä, että potilaat ovat vastaanottavaisia kuntoutukselle pahenemisvaiheen jälkeen ja ehkä halukkaampia muuttamaan elämäntapojaan, kuin taudin tasaisessa vaiheessa. Ongelmana saattaa olla toistuva pahenemisvaihe, jonka seurauksena kuntoutus voi keskeytyä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Keuhkoahtaumatauti 1
  • Liikunta 2

Kommentit

Vaikka N:t jäävät kuntoutustutkimuksissa pieniksi, ovat tulokset kuntoutuksesta heti exacerbaation jälkeen huomattavan hyvät. On mahdollista, että toistuvat exacerbaatiot vaivaavat juuri fyysisesti inaktiivisia potilaita.

Kirjallisuutta

  1. Puhan M, Scharplatz M, Troosters T ym. Pulmonary rehabilitation following exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD005305 «PMID: 19160250»PubMed