Allerginen nuha ja pistossiedätyshoito

Näytönastekatsaukset
27.10.2011
Elina Toskala

Näytön aste = A

Pistossiedätyshoito on tehokas ja turvallinen hoito allergisessa nuhassa.

Cochrane-katsaus «Calderon MA, Alves B, Jacobson M ym. Allergen injection immunotherapy for seasonal allergic rhinitis. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD001936 »1 arvioi pistossiedätyshoidon tehoa ja turvallisuutta allegisen nuhan hoidossa. Katsaukseen otettiin mukaan kaikki satunnaistetut ja kontrolloidut tutkimukset. Kaikkiaan 51 julkaisua 1 111 hyväksyttiin mukaan. Näissä tutkimuksissa oli mukana yhteensä 1 645 potilasta ja 1 226 kontrollihenkiloä, jotka keskimäärin saivat 18 pistosta. Siedätyshoito kesti kolmesta päivästä kolmeen vuoteen. Oirepisteet 15 eri tutkimuksesta otettiin mukaan meta-analyysiin, jossa oli mukana vain kaksoissokkoutetut tutkimukset. Se osoitti merkittävän (SMD -0.73 (95 % CI -0.97 – -0.5, P<0.00001) vähenemisen oirepisteissä siedätyshoitoa saaneilla verrattuna kontrolleihin. 13 tutkimuksen meta-analyysi osoitti, että siedätyshoito vähentää lääkityksen tarvetta merkittävästi ((SMD -0.57 (95 % CI -0.82 – -0.33, P<0.00001). Otoskoon kliinisestä merkityksestä kirjoittajat totesivat, että sen arvioiminen on vaikeaa. Adrenaliinia oli käytetty 0.01 % aktiivihoito pistoksia (1/8 278 pistosta kohti). Fataaleja sivuvaikutuksia ei raportoitu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Siedätyshoito 1

Kirjallisuutta

  1. Calderon MA, Alves B, Jacobson M ym. Allergen injection immunotherapy for seasonal allergic rhinitis. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD001936 «PMID: 17253469»PubMed