Pistossiedätyshoidon teho lehtipuu-uutteilla allergisessa nuhassa

Näytönastekatsaukset
27.10.2011
Elina Toskala ja Erkka Valovirta

Näytön aste = B

Pistossiedätyshoito lehtipuu-uutteilla vähentää oireita allergisilla potilailla.

Heiniä lukuun ottamatta suomalaisten kannalta merkittävien siitepölyjen (lehtipuut, pujo ja muut mykerökukkaiset) siedätyshoitotuloksia ovat harvakseen raportoineet lähinnä pohjoismaiset tutkijat. Hyviä tuloksia raportoidaan monesta paikasta, kuitenkin kontrolloituja tutkimuksia on vaikea löytää. Pujonkaan osalta ei ole kontrolloituja töitä, vaikka pujohoitoja kyllä annetaan.

Ruotsalaisessa «Arvidsson MB, Löwhagen O, Rak S. Effect of 2-year placebo-controlled immunotherapy on airway symptoms and medication in patients with birch pollen allergy. J Allergy Clin Immunol 2002;109:777-83 »1 2 vuoden kestoisessa lumekontrolloidussa pistossiedätyshoitotutkimuksessa hoidettiin 19-46-vuotiaita koivun siitepölylle allergisia. Aktiiviryhmässä oli 24 potilasta ja lumeryhmässä 20. 2 vuoden hoidon jälkeen allergiaoireet olivat vähentyneet merkitsevästi aktiiviryhmässä lumeryhmään verrattuna(p=0.005) ja oireenmukaisten lääkkeiden tarve oli vähentynyt samoin (p=0.004).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Saksalaisessa kontrolloidussa monikeskustutkimuksessa, jossa hoidettiin lehtipuu-uutteilla, pääasiassa koivulla, 111 potilasta, aktiiviryhmän oireilu lievittyi merkitsevästi (p= 0.033) kontrolliryhmään verrattuna «Balda BR, Wolf H, Baumgarten C ym. Tree-pollen allergy is efficiently treated by short-term immunotherapy (STI) with seven preseasonal injections of molecular standardized allergens. Allergy 1998;53:7»2.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Eräässä kontrolloimattomassa yhteisskandinaavisessa työssä «Jacobsen L, Nuchel Petersen B, Wihl JA ym. Immunotherapy with partially purified and standardized tree pollen extracts. IV. Results from long-term (6-year) follow-up. Allergy 1997;52:914-20 »3 lehtipuuseoksella hoidettiin 53 allergista nuhaa (n=28) tai nuhaa ja astmaa (n=25) potevaa potilasta 3 vuoden ajan, ja seurantaa jatkettiin 36 potilaan osalta ad 6 vuotta. Tulos oli hyvä ja pysyi pääosin hyvänä koko seurannan ajan.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Samoin suomalaisessa avoimessa 3 vuoden tutkimuksessa, jossa potilaat saivat nopeutettua (rushed) siedätyshoitoa, hoidettiin 26 koivu- ja 4 heinäallergista lapsi- ja aikuispotilasta hyvin tuloksin sekä oirepisteiden (p<0.05) että lääkitysseurannan (p<0.001) perusteella «Movérare R, Vesterinen E, Metso T ym. Pollen-specific rush immunotherapy: clinical efficacy and effects on antibody concentrations. Ann Allergy Asthma Immunol 2001;86:337-42 »4.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Siedätyshoito 1

Kirjallisuutta

 1. Arvidsson MB, Löwhagen O, Rak S. Effect of 2-year placebo-controlled immunotherapy on airway symptoms and medication in patients with birch pollen allergy. J Allergy Clin Immunol 2002;109:777-83 «PMID: 11994699»PubMed
 2. Balda BR, Wolf H, Baumgarten C ym. Tree-pollen allergy is efficiently treated by short-term immunotherapy (STI) with seven preseasonal injections of molecular standardized allergens. Allergy 1998;53:740-8 «PMID: 9722222»PubMed
 3. Jacobsen L, Nuchel Petersen B, Wihl JA ym. Immunotherapy with partially purified and standardized tree pollen extracts. IV. Results from long-term (6-year) follow-up. Allergy 1997;52:914-20 «PMID: 9298176»PubMed
 4. Movérare R, Vesterinen E, Metso T ym. Pollen-specific rush immunotherapy: clinical efficacy and effects on antibody concentrations. Ann Allergy Asthma Immunol 2001;86:337-42 «PMID: 11289336»PubMed