Tulosta

Imettävän äidin eliminaatiodieetti

Vältä viisaasti
2.1.2018
Raija Sipilä, Ursula Schwab ja Mika Mäkelä

Älä ohjaa imettävälle äidille eliminaatiodieettiä perusterveydenhuollossa, kun epäilet imeväisellä maitoallergiaa tai kun imeväisellä on todettu ruoka-aineallergia.

Rintamaidossa mitattavat allergeenien pitoisuudet ovat tutkimuksissa olleet suurimmillaankin vain mikrogrammoja. Sen sijaan kaksoissokkoaltistuksissa objektiivisesti todettuja oireita aiheuttavat allergeenimäärät ovat milligrammoja.

Välttämisruokavalio ei ole tutkimuksissa vähentänyt imeväisten atooppista ekseemaa perheissä, joissa on lisääntynyt allergisen sairauden riski.

 

Lähde: Ruoka-allergiat (lapset) Käypä hoito -suositus «Ruoka-allergia (lapset)»1
Näytönastekatsaukset: Rintamaidossa mitattavat pitoisuudet ovat suurimmillaankin vain mikrogrammoissa, kun taas altistuksissa oireita aiheuttavat allergeenimäärät ovat milligrammoissa «Rintamaidossa mitattavat pitoisuudet ovat suurimmillaankin vain mikrogrammoissa, kun taas altistuksissa oireita aiheuttavat allergeenimäärät ovat milligrammoissa.»B
Imettävän äidin eliminaatiodieetin hyötyä imeväisen ruoka-allergian hoidossa ei ole pystytty osoittamaan luotettavasti. Ruoka-aineiden karsimiseen imettävältä äidiltä tulee suhtautua varauksella «Imettävän äidin eliminaatiodieetin hyötyä imeväisen ruoka-allergian hoidossa ei ole pystytty osoittamaan luotettavasti. Ruoka-aineiden karsimiseen imettävältä äidiltä tulee suhtautua varauksella.»B
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Äitien huoli lapsen oireista ja halu tehdä kaikki mahdollinen oireiden poistamiseksi.
Sosiaalisen median keskustelupalstojen keskustelut.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko