Tulosta

Liuotushoito kohtalaisen kuolemanriskin keuhkoemboliassa

Vältä viisaasti
5.1.2018
Marjukka Mäkelä, Veli-Pekka Harjola, Tuula Meinander ja Riitta Lassila

Vältä systeemistä liuotushoitoa kohtalaisen kuolemanriskin keuhkoemboliassa, sillä se ei vähennä kokonaiskuolleisuutta, mutta lisää vakavan verenvuodon vaaraa.

Liuotushoito (tenekteplaasi vs. pelkkä hepariinialoitus) vähensi kohtalaisen riskin keuhkoemboliapotilaiden hemodynamiikan romahtamisen mahdollisuutta (kuolema, elvytys, sokki tai kollapsi 7 vuorokauden kuluessa) 3 prosenttiyksiköllä (2,6 % vs. 5,6 %; p = 0,02), mutta lisäsi kallonsisäisten ja muiden vakavien vuotojen vaaraa 5 prosenttiyksiköllä (6,3 % vs. 1.2 %; p < 0,001). Trombolyyteillä ei ollut vaikutusta 30 päivän kokonaiskuolleisuuteen (2,4 % vs. 3,2 %; p = 0,42), mutta ne lisäsivät sekä kallonsisäisten vuotojen (2,4 % vs. 0,2 %; p < 0,001) että vakavien kallonulkoisten vuotojen (6,3 % vs. 1,2 %; p < 0,001) määrää.

 

Lähde: Laskimotukos ja keuhkoembolia Käypä hoito -suositus «Laskimotukos ja keuhkoembolia»1
Näytönastekatsaus: Systeeminen trombolyysi (tPA) voi avata suonen pelkkää hepariinihoitoa tehokkaammin, mutta se aiheuttaa enemmän komplikaatioita, eikä sitä voida suositella yleisesti «Systeeminen trombolyysi (tPA) voi avata suonen pelkkää hepariinihoitoa tehokkaammin, mutta se aiheuttaa enemmän komplikaatioita, eikä sitä voida suositella yleisesti.»B
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Teknisesti helpompi toteuttaa kuin paikallishoito.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko