Tulosta

Syvän laskimotukoksen liuotushoito systeemisellä alteplaasilla

Vältä viisaasti
5.1.2018
Marjukka Mäkelä, Veli-Pekka Harjola, Tuula Meinander ja Riitta Lassila

Vältä rutiininomaista systeemistä liuotushoitoa syvässä laskimotukoksessa.

Systeeminen trombolyysi plasminogeenin kudosaktivaattorilla (tissue plasminogen activator, tPA) voi avata suonen pelkkää hepariinihoitoa tehokkaammin, mutta se aiheuttaa enemmän komplikaatioita, joten sitä ei voida suositella yleisesti. Systemaattisen katsauksen mukaan tPA-hoidolla saatiin yli 50 %:n liukenemistulos useammin kuin pelkän hepariinin ryhmässä, mutta liuotushoitoon liittyi useammin komplikaatioita (OR 9,95, 95 % luottamusväli 2,21–44,7). Merkittävät verenvuodot ja aivoverenvuoto eivät lisääntyneet tilastollisesti merkitsevästi. Systeemistä liuotushoitoa suositellaan vain vaikeaoireisten tai raajan vitaliteettia uhkaavien tukosten poikkeustapauksissa, jos paikallishoitoa ei ole saatavilla.

 

Lähde: Laskimotukos ja keuhkoembolia Käypä hoito -suositus «Laskimotukos ja keuhkoembolia»1
Näytönastekatsaus: Systeeminen trombolyysi (tPA) voi avata suonen pelkkää hepariinihoitoa tehokkaammin, mutta se aiheuttaa enemmän komplikaatioita, eikä sitä voida suositella yleisesti «Systeeminen trombolyysi (tPA) voi avata suonen pelkkää hepariinihoitoa tehokkaammin, mutta se aiheuttaa enemmän komplikaatioita, eikä sitä voida suositella yleisesti.»B
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Teknisesti helpompi toteuttaa kuin paikallishoito.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko