Tulosta

Nuoruusikäisen masennuksen lääkehoito

Vältä viisaasti
8.1.2018
Marjukka Mäkelä, Mauri Marttunen, Tanja Laukkala, Arja Tuunainen ja Erkki Isometsä

Vältä lääkitystä ensisijaisena hoitona nuoren lievässä tai keskivaikeassa masennuksessa.

Lievien ja keskivaikeiden masennustilojen hoitoa nuorilla potilailla ei yleensä pidä aloittaa masennuslääkkeillä. Trisykliset masennuslääkkeet eivät sovellu ensisijaisiksi lääkkeiksi nuorten masennuksen hoidossa vähäisen tehon ja haittavaikutusten vuoksi, joten niitä suositellaan käytettäväksi vain erityistilanteissa. SSRI-lääkkeiden (selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä) käyttöön voi nuorilla liittyä itsemurha-ajatusten ja itsetuhoisten tekojen riski. Lääkkeiden käyttöä on syytä harkita, jos muilla hoidoilla ei ole saatu aikaan vastetta noin kuukaudessa, kuitenkin huomioiden oireiden luonne, erityisesti itsetuhoajatukset ja -pyrkimykset.

Psykoterapeuttiset hoitomuodot ovat suositeltavampia kuin lääkehoidot. Etenkin kognitiivis-behavioraalinen yksilö- ja ryhmäterapia (CBT) tai interpersonaalinen yksilöpsykoterapia ovat nuorten depressioissa tehokkaita hoitoja, joiden sivuvaikutukset ovat vähäiset.

 

Lähde: Depressio Käypä hoito -suositus «Depressio»1
Näytönastekatsaukset: Trisyklisiä masennuslääkkeitä suositellaan käytettäväksi nuorten masennuksen hoidossa vain erityistilanteissa «Trisyklisiä masennuslääkkeitä suositellaan käytettäväksi nuorten masennuksen hoidossa vain erityistilanteissa.»B
SSRI-lääkkeiden käyttöön nuorilla voi liittyä itsemurha-ajatusten ja itsetuhoisten tekojen riski «Metyylifenidaatti (MPH) vähentää ADHD:n tarkkaamattomuus-, impulsiivisuus- ja yliaktiivisuus-oireita lapsilla ja nuorilla.»A
Kognitiivis-behavioraalinen yksilö- ja ryhmäterapia (CBT) ovat tehokkaita hoitoja nuorten depressioissa «Kognitiivis-behavioraalinen yksilö- ja ryhmäterapia (CBT) ovat tehokkaita hoitoja nuorten depressioissa.»A
Interpersonaalinen yksilöpsykoterapia (interpersonal psychotherapy for adolescents, IPT-A) on tehokas hoito nuorten depressioissa «Interpersonaalinen yksilöpsykoterapia (IPT-A) on tehokas hoito nuorten depressioissa.»A
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Psykoterapioiden saatavuus voi olla riittämätön nuorten hoitoon koulutetun henkilökunnan puutteen vuoksi.
Potilailla ei ehkä ole varaa hakeutua terapiaan.
Terapiakäyntien ajoitus saattaa haitata opiskelua.
Potilas tai läheiset voivat toivoa nopeasti alkavaa hoitoa, jolloin lääkitys näyttäytyy parempana vaihtoehtona.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko